Ajatusjohtajuutta viestinnällä ja sisällöillä

Lähtökohdat

Spontaanit mielikuvat pörssiyhtiö YIT:stä olivat perinteisiä ja kapeita: kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehittäjäksi itsensä mieltävä yhtiö nähtiin usein puhtaasti rakennusfirmana.

Kun YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät vuonna 2018, uusi, yhteinen strategia tarjosi luontevan tilaisuuden mielikuvalliselle uudistuksille. Tavoitteena oli profiloitua liiketoiminnalle tärkeissä teemoissa ja samaan aikaan uudistaa yrityskulttuuria niin että asiantuntijat kokevat luontevaksi viestiä omasta osaamisestaan myös ulkoisesti.

Oivallus

Vapa ehdotti profiloitumisen ratkaisuksi systemaattista, sisältövetoista ajatusjohtajuustyötä.

Yritys tarvitsee systemaattisesti esillä olevia asiantuntijoita: jos se ei ole itse esillä, kilpailijat kyllä ovat. Ajatusjohtajuus lisää näkyvyyttä, tunnettuutta ja mahdollisuuksia positiiviseen julkisuuteen. Esimerkiksi media ja tapahtumajärjestäjät suosivat tietyn aihepiirin tunnetuimpia asiantuntijoita.

Ajatusjohtajuus kasvattaa kontakti- ja liidimääriä sekä myyntiä, sillä yritykset kysyvät mielellään apua alan parhaina pidetyiltä asiantuntijoilta. Ja se helpottaa osaajien löytämistä ja pitämistä – omat ja potentiaaliset työntekijät haluavat tehdä töitä alan edelläkävijöiden kanssa.

Toteutus

Vapa auttoi YIT:tä luomaan ajatusjohtajuuteen tähtäävän sisällöntuotannon strategian. Työssä määriteltiin lähtötilanne, tavoitteet, kohderyhmät ja teemat.

Työhön valittiin joukko asiantuntijoita eri liiketoiminta-alueilta. Asiantuntijoille luotiin henkilökohtainen viestintäsuunnitelma ja jokaista varten nimitettiin oma henkilökohtainen valmentaja Vapalta.

Pelkkä sparraus ei riitä. Siksi Vapa tuotti asiantuntijoille runsaasti sisältöä. Asiantuntijoita pyrittiin myös käyttämään osana YIT:n muuta sisällöntuotantoa aina kun mahdollista. Näkökulmia tarjottiin jatkuvasti myös medialle.

 

 

 

 

 

 

 

Tulokset

YIT:n asiantuntijat olivat ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana esillä eri kanavissa – tapahtumat, ansaittu media, blogit ja sosiaalinen media – lähes 400 kertaa.

Media tarttui aktiivisesti YIT:n asiantuntijoiden näkemyksiin. Asiantuntijoille saatiin näin näkyvyyttä toistuvasti myös perinteisessä mediassa.

Erilaisilla oman median sisällöillä tavoitettiin pelkästään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli miljoona ihmistä.