Valistuneempia ostovalintoja strategisella viestinnällä

 Lähtökohdat

Kartonkisia juoma- ja elintarvikepakkauksia valmistava Tetra Pak halusi kuluttajan katseet pakkaukseen. Pakkausmateriaalin valinnalla on ympäristön kannalta suuri merkitys.

Suomalaiset tuntevat muita pohjoismaalaisia paremmin kartongin hyvät ominaisuudet, mutta tämä ei juurikaan näy ostokäyttäytymisessä. Kuluttajat ostavat ensisijaisesti tuotteen, eikä pakkauksen materiaaliin juurikaan kiinnitetä huomiota, vaikka valinnalla on ympäristön kannalta suuri merkitys.

Idea

Tartuimme tavoitteeseen tekemällä näkymättömästä näkyvää ja korostamalla pakkausmateriaalien valinnan tärkeyttä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Laadimme Tetra Pakille strategisen viestintäsuunnitelman ja teemme brändille jatkuvana työnä muun muassa sosiaalisen median markkinointia.