Viestintästrategian kautta ulkoistetuksi viestintäosastoksi

Luomamme viestintästrategian avulla Santander on päässyt mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja saanut lisää näkyvyyttä mediassa.

Ennen yhteistyötämme Santander oli toiminut Suomessa jo seitsemän vuotta ja kasvanut maan suurimmaksi autolainarahoittajaksi. Yhtiö ei kuitenkaan juuri näkynyt mediassa. Autoimme Santanderia luomaan viestintästrategian, jonka avulla yhtiö on päässyt mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja saanut lisää näkyvyyttä tiedotusvälineissä. 

Työ aloitettiin kartoittamalla ne aihealueet ja keskustelut, joissa Santander haluaa toimia asiantuntijana. Pohdimme yhdessä, mikä Santanderin asiakkaille on tärkeää ja millaisiin teemoihin se voi tarttua relevantilla tavalla.

Projektin myötä Vapa toimii yhä Santanderin ulkoistettuna viestintäosastona, joka on luonut yhtiölle viestintästrategian ja hoitaa sen suhteita lehdistöön.

Viestintästrategia pantiin käytäntöön konkreettisten toimenpiteiden avulla – muun muassa jakamalla viestinnän ja asiantuntijakommentoinnin vastuualueet yhtiön sisällä sekä kouluttamalla yhtiön johtoa.

Projektin myötä toimimme yhä Santanderin ulkoistettuna viestintäosastona, joka on luonut yhtiölle viestintästrategian ja hoitaa sen suhteita lehdistöön. Olemme myös luoneet Santanderille Pohjoismaiden laajuisen sosiaalisen median strategian sekä Suomen sisältöstrategian.