Tukea talouspäätöksiin sisältömarkkinoinnin avulla

Lähtökohdat

Nordea halusi tavoittaa ja palvella niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaitaan paremmin digitaalisissa kanavissa. Toiveena oli, että pankin tekemää sisältöä kehitettäisiin aidosti kohderyhmälähtöisemmäksi.

Taustalla oli päätös luopua perinteisestä asiakaslehdestä. Kalliiksi muodostunut printtilehti haluttiin muuttaa verkkojulkaisuksi.

 Idea & toteutus

Vuonna 2015 sisältöjen arvoa osana parempaa asiakaspalvelua, tuotteiden ja palveluiden myyntiä sekä markkinointia ei vielä aina tunnistettu. Siksi lähdimme selvittämään, miten voisimme sisältöjen avulla auttaa ihmisiä tekemään parempia talouteen liittyviä päätöksiä elämän eri vaiheissa.

Digitalisoimme Nordean asiakaslehden Ajassa.fi-palveluksi. Suunnittelun tueksi toteutimme laajan kohderyhmätutkimuksen, jonka pohjalta määrittelimme kohderyhmä- ja tarvelähtöiset sisältöteemat.

Nordea Ajassa -palvelun sisällöt pohjasivat Nordean liiketoiminnalle tärkeisiin aiheisiin ja toivat kuluttajalle käytännönläheistä tietoa taloudellisten päätösten tueksi. Sisällöt koostuivat tekstiartikkeleista, infograafeista, kuvista ja videoista, ja ne jaeltiin monikanavaisesti Nordean kuluttajille.

Sisällöntuotannon sujuvuus perustui suunnitelmalliseen prosessiin, jonka mukaan kaikki sisällöt teksteistä valokuviin sekä videoihin tuotettiin Vapan in-house -tiimin tekemänä.

Tulokset

Ajassa-palvelu kertoi satojen Nordean kuluttaja- ja yritysasiakkaiden tarinan. Myös sadat Nordean asiantuntijat pääsivät sisällöissä ääneen. Vuosien 2015-2018 aikana tehty yhteistyö toi Nordealle loistavia tuloksia:

– Sisältöjen arvosana: 4.19/5
– 76% lukijoista koki saaneensa sisällöstä apua akuuttiin päätöksentekoon tai uskoi hyötyvänsä siitä myöhemmin
-95% lukijoista oli valmiita suosittelemaan sivustoa lähipiirilleen

Kolme neljästä lukijasta koki saaneensa sisällöstä apua akuuttiin päätöksentekoonsa tai uskoi hyötyvänsä siitä myöhemmin.