Arjen ja elämän taloustietoa ihmisläheisesti verkossa

Lähtökohdat

Nordea halusi tavoittaa ja palvella niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaitaan paremmin digitaalisissa kanavissa. Toiveena oli, että pankin tekemää sisältöä kehitettäisiin aidosti kohderyhmälähtöisemmäksi.

Taustalla oli päätös luopua perinteisestä asiakaslehdestä. Kalliiksi muodostunut printtilehti haluttiin muuttaa verkkojulkaisuksi.

 Idea

Vuonna 2015 sisältöjen arvoa osana parempaa asiakaspalvelua, tuotteiden ja palveluiden myyntiä sekä markkinointia ei vielä aina tunnistettu. Siksi lähdimme selvittämään, miten voisimme sisältöjen avulla auttaa ihmisiä tekemään parempia talouteen liittyviä päätöksiä elämän eri vaiheissa.

Digitalisoimme Nordean asiakaslehden Ajassa.fi-palveluksi. Suunnittelun tueksi toteutimme laajan kohderyhmätutkimuksen, jonka pohjalta määrittelimme kohderyhmä- ja tarvelähtöiset sisältöteemat.

Nordea Ajassa -palvelun sisällöt pohjaavat Nordean liiketoiminnalle tärkeisiin aiheisiin ja tuovat kuluttajalle käytännönläheistä tietoa taloudellisten päätösten tueksi. Sisällöt koostuvat tekstiartikkeleista, infograafeista, kuvista ja videoista, ja ne jaellaan monikanavaisesti Nordean kuluttajille.

Olemme tuottaneet jatkuvaa sisältöä Ajassa-palveluun vuodesta 2015. Sisällöntuotannon sujuvuus perustuu suunnitelmalliseen prosessiin, jonka mukaan kaikki sisällöt tuotetaan.

Tulokset

Ajassa-palvelu on kertonut jo satojen Nordean kuluttaja- ja yritysasiakkaiden tarinan. Myös sadat Nordean asiantuntijat ovat päässeet sisällöissä ääneen.

Lukijat viettävät Ajassa-palvelussa paljon aikaa tylsiksikin miellettyjen talousasioiden parissa, kun niistä kerrotaan ihmisläheisesti ja kiinnostavasti, tarinoiden kautta. Ajassa-palvelun keskimääräinen lukuaika on yli kuusi minuuttia.

Kolme neljästä lukijasta koki saaneensa sisällöstä apua akuuttiin päätöksentekoonsa tai uskoi hyötyvänsä siitä myöhemmin.

Lukijakyselyssä Ajassa-palvelu sai arvosanaksi 4.19/5 kysyttäessä, kuinka mielenkiintoista sisältö on. Kolme neljästä lukijasta (76 %) koki saaneensa sisällöstä apua akuuttiin päätöksentekoonsa tai uskoi hyötyvänsä siitä myöhemmin. Lukijoista lähes kaikki (96 %) olivat valmiita suosittelemaan sivustoa lähipiirillensä.