Kohti osallistavampaa yrityskulttuuria tiimiäly-valmennuksilla

Lähtökohdat

NEOT halusi auttaa työntekijöitään olemaan parhaita versioita itsestään ja antamaan parhaansa, luottamuksen ilmapiirissä. Valmennuksen osalta tavoitteena oli vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta työyhteisössä. 

Toiveena oli, että valmennus rohkaisisi ihmisiä tuomaan entistä vahvemmin esille omia ideoitaan ja ajatuksiaan, myös kriittisiä.

Oivallus & toteutus

Tiimiäly-valmennusohjelmalla vahvistettiin ja lisättiin tiimien itseohjautuvuutta, keskinäistä luottamusta ja henkilöstön vuorovaikutusta. Valmennusohjelma tarjosi uusia toimintatapoja ja inspiroi sukeltamaan kokeilukulttuurin ytimeen yhdessä.

“Valmennus on tarjonnut neotlaisille mahdollisuuden ymmärtää erilaisuutta itsessä ja muissa. Valmennuksissa käydyt keskustelut ovat vieneet osallistujat pintaa syvemmälle ja varmasti avanneet uusia näkökulmia kollegoihin yksilönä, ihmisinä.

 

Lisäksi kaikki ovat päässeet tutkimaan oman motivaationsa perustaa ja vahvuuksiaan, mikä antaa hyvät eväät itsensä ja työnkuvansa kehittämiseen. Valmennuksia vetäneen Sadun oma heittäytyminen ja hyvä ote saivat myös osallistujat antautumaan käsiteltyjen teemojen vietäviksi.”

– Petri Appel, toimitusjohtaja, NEOT

Valmennusohjelma vei aikaa puolisen vuotta. Sen avulla sukellettiin syvälle taitoihin, joiden avulla koko NEOT:in potentiaali saadaan optimaalisesti käyttöön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, turvallisen ilmapiirin luomiseksi ja itsetuntemuksen vahvistamiseksi.

Tiimiäly-valmennusohjelman teemat:

Tulokset: Mitä Tiimiäly-valmennus antoi?

  • Saatiin tukea toimintakulttuuriin, jossa ponnistetaan yksilöiden ja tiimien vahvuuksista
  • Tiimeihin tuotiin uusia työkaluja hyödynnettäviksi
  • Tunnistettiin motivaatiotekijöitä ja tehtiin ne näkyväksi
  • Luotiin olosuhteet itseohjautuvalle organisaatiolle ja voittavalle kulttuurille
  • Tuettiin vahvempaa tiimin sisäistä vastuunkannon ja ideoinnin kulttuuria
  • Tultiin tietoiseksi oman tiimin potentiaalista monella eri tasolla
  • Vahvistettiin vuorovaikutusta ja erilaisuuden ymmärtämistä

 

Motivoitunut henkilöstö =
37% keskivertoa tuottavampi

(Source: Workplace Research Foundation)