Tekemisen maininki uudisti työnantajamielikuvaa

Lähtökohdat

Meriteollisuus ry:n tehtävänä on edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Yhteistyön lähtötilanteessa Meriteollisuus oli havainnut, että heidän on haastavaa kilpailla tietyistä osaajista rekrymarkkinoilla alaa koskevien vanhentuneiden mielikuvien takia. 

Vapan tehtäväksi kiteytyi kehittää työnantajamielikuvaa uudistava kokonaisuus, joka lisäisi Meriteollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten houkuttelevuutta työnantajina. Keskeiset kohderyhmät olivat
20–30-vuotiaat vastavalmistuneet nuoret ja alanvaihtajat, jotka kaipaavat uralleen pitkäjänteisyyttä.

Strateginen oivallus

Uusia ja nuoria työntekijöitä kiinnostavat totta kai edelleen palkka ja edut, mutta niiden rinnalle vielä tärkeämmäksi asiaksi on noussut työn merkityksellisyys. Jokaisen työnantajan tulee kilpailla paitsi työpaikan sisällöllä niin myös koko yrityksen ja toimialan arvoilla ja imagolla. 

Jotta parhaat osaajat ja uudet tekijät hakeutuisivat entistä innokkaammin töihin Meriteollisuuden jäsenyrityksiin, piti ensin murtaa ennakkoluuloja ja uudistaa sitä, miten kohderyhmä näkee meriteollisuuden alana. Lisäksi kohderyhmä piti saada ymmärtämään, minkälaisia työtehtäviä meriteollisuudessa ylipäätään on tarjolla.

Toteutus:
Tekemisen Maininki -kampanja

Tekemisen Maininki -konseptilla lähdettiin kohottamaan ja muuttamaan mielikuvaa Meriteollisuudesta nuoren työvoiman keskuudessa. Nostamalla esiin alalla jo toimivia tekijöitä, pystyimme näyttämään kaiken sen monipuolisuuden, asiantuntijuuden, yhteisöllisyyden, innovatiivisuuden ja huipputeknologian, jonka ura meriteollisuudessa voi tarjota. Tekemisen Maininki antaa hakijoille mahdollisuuden ymmärtää konkreettisella tasolla alan arvoja ja merkityksellisyyttä.

Konsepti jalkautui sosiaalisessa mediassa erityisesti LinkedIniin keskittyneeksi työnantajamielikuvakampanjaksi, jota hyödynsivät sekä Meriteollisuus että sen jäsenyritykset.

Tulokset

Tekemisen Maininki -kampanja kasvatti kohderyhmän kiinnostusta meriteollisuutta kohtaan. 

Muutamia onnistuneen kampanjan tunnuslukuja:

250 %:n kasvu Linkedin-julkaisujen näyttökerroissa verrattuna edelliseen kampanjattomaan kuukauteen 

40 % Meriteollisuuden LinkedIn-sivulla vierailleista oli muita kuin “Maritime” eli meriteollisuuden työntekijöitä 

246 %:n seuraajien kasvu verrattuna keskivertokuukauteen

Kampanjan lopuksi jatkojalostimme konseptia yhdessä Meriteollisuuden edustajien kanssa. Mielikuvan rakentaminen ja muuttaminen edellyttää aina pitkäjänteistä työtä, ja halusimme varmistaa, että Meriteollisuuden on mahdollista jatkaa työnantajamielikuvan rakentamista myös varsinaisen kampanjan jälkeen Tekemisen Maininki -konseptin kautta.