Lisää vaikuttavuutta näkyvyydellä ja yhtenäisellä äänellä

Lähtökohdat

Uusiutuvan ja lähellä tuotetun energian – kuten pientuulivoiman tai aurinkoenergian – käyttöön liittyvien yritysten, etujärjestöjen ja yhdistysten kirjo oli Suomessa hajanainen. Kaikki alan toimijat halusivat saada oman äänensä esille.

Alalle haettiin Motivan ja Sitran aloitteesta yhteistä ääntä alan toimintaedellytysten ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi.

Idea

Haastetta lähdettiin purkamaan kartoittamalla ensin alan yhteisiä nimittäjiä ja sitä, mitä tavoitellaan. Mukana kartoituksessa olivat Tekes, Motiva, Syke, CleanTech Finland ja WWF – toimijoita, joilla jo oli toimintaa ja tavoitteita lähienergian suhteen.

Havaittiin, että vaikka toimijat olivat erilaisia, menestyksen esteet olivat kaikille samat. Kaikille yhteisiksi kohderyhmiksi valikoitui päättäjät, rakennuttajat ja kuluttajat.

Yhdessä ja yksittäin järjestettyjen työpajojen pohjalta kiteytettiiin kohderyhmille suunnatut pääviestit, joita kaikki saivat kommentoida. Näin yhteinen päämäärä alan järjestäytymiselle alkoi hahmottua.

Tulokset

Tavoitteeksi asetettu alan järjestäytyminen ja vaikuttavuuden lisääminen toteutui uuden Lähienergialiiton muodossa. Se on koko alan yhteinen ääni ja keskustelija, joka edistää lähienergian käyttöä Suomessa.

Työn tuloksena syntyi uusi Lähienergialiitto.

Lähienergialiittoon kuuluu nykyisin yli 50 yritystä, etujärjestöä ja yhdistystä. Yhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat uusiutuvaan energiaan liittyvien asioiden lobbaaminen ja hajanaisen toimialan yhdistäminen.