Uusi kulttuurielämyksiin nojaava visuaalinen ilme festivaalille

Lähtökohdat

Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali. Vuoden 2016 markkinointiviestinnän suunnaksi Helsingin juhlaviikot toivoi lähestymistapaa, joka toisi vahvasti mieleen ne tunteet ja tilanteet, joihin juhlaviikkojen osallistujana pääsee käsiksi.

Tavoitteena oli kansainvälisen tason toteutus, joka korostaisi juhlaviikkojen monipuolista poikkitaiteellista ohjelmasisältöä ja samalla välittäisi kokonaisuudessa haettua taiteellista kunnianhimoa.

Idea

Luova ratkaisu pohjautuu kulttuuritapahtumissa näkyviin välähdyksiin, joita on lähes mahdotonta kuvailla sanoin. Tavoitteenamme oli tuoda kulttuurielämyksistä syntyvät tunnetilat ja kokemukset visuaaliseen muotoon.

Samalla halusimme pitää huolta siitä, että poikkitaiteellinen ohjelmakokonaisuus saadaan esitettyä selkeänä visuaalisena kokonaisuutena, joka ei liikaa rajoita yksittäisten ohjelmanumeroiden taiteellista sisältöä.

Vuodelle 2016 uudistettu ja vuonna 2017 vielä entisestään päivitetty ilme ja markkinointiviestinnän visuaalinen linja pohjautuvat ajatukseen kulttuurielämysten monipuolisuudesta.

Juhlaviikoille suunniteltiin neljä kuviota, jotka kuvaavat festivaalin ohjelmakokonaisuutta: ääni, muoto, liike ja Huvilateltta. Erilaiset ohjelmatyypit ja tapahtumat esiteltiin markkinointiviestinnän kaikissa sovelluksissa näiden tunnistettavien muotojen ja värien kautta.

Vapan tavoitteena oli tuoda kulttuurielämyksistä syntyvät tunnetilat ja kokemukset visuaaliseen muotoon.

Vuoden 2017 konseptia kehitettiin edelleen ja toteutuksissa kuviot yhdistettiin vaikuttaviin mustavalkoisiin valokuviin ja videoihin, jotka esittävät niin tanssin liikettä, välähdysmäisiä kuvia kuin abstrakteja näkymiä, joihin Helsingin juhlaviikkojen kävijä tunnetasolla varmasti tutustuu.

Lisäksi tuotimme artikkelisisältöä Juhlaviikkosanomiin sekä vuonna 2016 ja 2017.