Pitkäaikaista strategista viestintäkumppanuutta

Vapa luo ja kehittää Googlen viestintää Suomessa 

Googlen kaikki Suomen viestintä on ollut yli kolmetoista vuotta Vapan viestinnän asiantuntijoiden vastuulla. Yhteistyön tavoitteena on ollut auttaa yhtiön johtoa – aina maajohtajasta toimialajohtajiin – synnyttämään Googlen liiketoiminnallisia tavoitteita ajavaa keskustelua suomalaisessa mediassa. Viestinnän avulla olemme muun muassa pyrkineet kasvattamaan suomalaisten poliittisten ja taloudellisten päättäjien tietoisuutta sitä, millainen vaikutus internetillä on yritysten kasvuun ja kansantalouteen.

”Vapa has done a great job as Google’s PR agency in Finland, both in  corporate and consumer communications.”

 

Gustaf Brusewitz, Nordic Communications & Public Affairs Manager, Google

Olemme esimerkiksi sparranneet Googlen maajohtajia Anni Ronkaista ja Antti Järvistä profiloitumaan julkisuudessa halutulla tavalla. Maajohtajia on nostettu esiin digitalouden asiantuntijoina ja haastatteluja on tarjottu eri tahoille systemaattisesti usean vuoden ajan. Systemaattisen työn ansiosta maajohtaja Ronkainen ja Järvinen ovat nousseet mediassa Suomen johtaviksi digitalouden asiantuntijoiksi.

Googlen Suomen viestintätiimin tavoitat sähköpostilla osoitteesta google@vapamedia.fi