Pitkäaikaista ja luotettavaa viestintäkumppanuutta

Olemme olleet mukana luomassa ja kehittämässä Googlen viestintää jo yli kaksitoista vuotta.

Googlen kaikki Suomen viestintä on ollut yli kaksitoista vuotta Vapan osakkaan Timo Nurmen ja sekä Vapan viestinnän asiantuntijoiden vastuulla. Yhteistyön tavoitteena on ollut auttaa yhtiön johtoa – aina maajohtajasta toimialajohtajiin – synnyttämään Googlen liiketoiminnallisia tavoitteita ajavaa keskustelua suomalaisessa mediassa. Viestinnän avulla olemme muun muassa pyrkineet kasvattamaan suomalaisten poliittisten ja taloudellisten päättäjien tietoisuutta sitä, millainen vaikutus internetillä on yritysten kasvuun ja kansantalouteen.

”Vapa has done a great job as Google’s PR agency in Finland, both in  corporate and consumer communications. Timo Nurmi often functions as an extended team-member of our Nordic communications team in Finland.”

 

Gustaf Brusewitz, Nordic Communications & Public Affairs Manager, Google

Olemme esimerkiksi sparranneet Googlen maajohtajia Anni Ronkaista ja Antti Järvistä profiloitumaan julkisuudessa halutulla tavalla. Maajohtajia on nostettu esiin internet-talouden asiantuntijoina ja haastatteluja on tarjottu eri tahoille systemaattisesti usean vuoden ajan. Systemaattisen työn ansiosta maajohtaja Ronkainen ja Järvinen ovat nousseet mediassa Suomen johtaviksi internet-talouden asiantuntijoiksi.