Tiimiäly – kirja ja valmennussarja tulevaisuuden työelämätaidoista

Työelämä muuttuu ja hyvä niin! Tulevaisuuden työelämää koskevissa keskusteluissa päädytään usein ylikorostamaan teknologian merkitystä. Tekoäly ei kuitenkaan yksin pelasta suomalaista yritysmaailmaa. Jotta organisaatiot voivat menestyä, tarvitaan uusia työelämätaitoja, jotka rakentavat tiimiälyä.

Tiimiäly-hanke on Vapan asiantuntijoiden ja kirjailija sekä muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen yhteisesti läpikäymä tutkimusmatka työn murrokseen, tulevaisuuden ihmiskeskeisiin työelämätaitoihin ja parhaisiin käytäntöihin, joilla uusia työelämätaitoja voi harjoittaa.

Koemme, että teknologiavetoinen tapa puhua tulevaisuuden työstä tarvitsee rinnalleen uuden narratiivin. Tässä uudessa näkökulmassa keskitytään siihen, miten meidän, työssäkäyvien ihmisten tulee kehittyä ja kehittää itseämme jo tänään, jotta voimme pärjätä mahdollisimman hyvin huomisen työmarkkinoilla.

Hankkeen lopputulos kiteytyy aiheesta kirjoitettuun Tiimiäly-kirjaan ja sen pohjalta konseptoituun Tiimiäly-valmennuskokonaisuuteen.

Tiimiäly-kirja: opas muuttuvaan työelämään

Tiimiäly-kirja käsittelee työelämämuutoksen taustoja ja tulevaisuudessa korostuvia tärkeimpiä työelämätaitoja. Siinä myös jaetaan konkreettisia vinkkejä siitä, miten jokainen voi kehittää Tiimiäly-taitoja henkilökohtaisesti sekä tiimiin kanssa yhdessä.

Teoksessa kulkee rinnakkain kolme eri näkökulmaa: Työntekijän, tiiminvetäjän ja johtajan. Koemme, että voittavaa kulttuuria ja tiimiälyä ei voida rakentaa vain yhdestä näkökulmasta käsin. Tarvitsemme moniäänistä keskustelua eri näkökulmista, jotta tulevaisuuden työelämä on paitsi tuloksekasta myös mielekästä ja kehittävää.

Tiimiäly-kirjan ovat kirjoittaneet Vapan asiantuntijat Ilona Hiila ja Ida Hakola yhdessä Maaretta Tukiaisen kanssa. Tiimiäly-kirjan saat tilattua itsellesi täältä.

Viisi tärkeintä tiimiälytaitoa

Viisi Tiimiäly-taitoa, joita jokaisen tulisi harjoittaa

Tiimiäly on konkreettisimmillaan joukko työelämätaitoja, joita hyödynnetään yksin ja yhdessä työskennellessä. Ennen kun voimme toimia älykkäästi ryhmässä, tarvitaan oivalluksia omasta toiminnasta ja henkilökohtaisten kyvykkyyksien eri puolista. Tämän jälkeen tätä tietoa voidaan jakaa ja hyödyntää yhteistyöskentelyssä.

Tiimiäly-taidot kiteytyvät viiteen keskeiseen taitoon, joita kuka tahansa voi harjoittaa. Nämä taidot ovat:

 • itsetuntemus
 • yhteinen suunta
 • salliva ilmapiiri
 • lupa ja vastuu toimia
 • rikastava vuorovaikutus

Näiden taitojen toteutumisesta ja jalkautumisesta työpaikoille vastaavat niin työnantajat kuin työntekijät.

Samaisten taitojen ympärille olemme rakentaneet Tiimiäly-valmennuskokonaisuuden, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa systemaattisesti tiimiälyä ja samalla tukea oman organisaationsa muutoskyvykkyyttä.

Tiimiäly-valmennus: taitojen käytännön integrointi

Tiimiäly-valmennuskokonaisuus on osa Vapan voittavan kulttuurin palvelutarjoomaa. Tiimiäly-valmennukset on suunniteltu organisaatioille, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden kilpailukykyään ja näkevät henkilöstön kehityksen tässä keskeisessä roolissa.

Tiimiäly-valmennuskokonaisuus on tarkoitettu kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden kilpailukykyään ja näkevät henkilöstön merkityksen tässä keskeisenä.

Valmennuksemme perustuvat teoreettiselta viitekehykseltään positiiviseen psykologiaan, rakentavaan vuorovaikutukseen, itsetuntemuksen työkaluihin sekä NLP-tekniikoihin (neuro-linguistic programming). Nämä ovat valmennuksen suunnittelijoiden MaarettaTukiaisen ja Vapan valmennusasiantuntija Satu Irisvikin muodostama näkemys parhaasta mahdollisesta tavasta sukeltaa uuden ajan työelämätaitoihin.

Valmennuksissa harjoitellaan itsetuntemukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilukulttuurin edistämiseen liittyviä taitoja.

Valmennusten laajuus ja tavoitteet

Valmennuksellisia osioita voidaan räätälöidä erilaisia tarkoitusperiä varten. Tiimiälyä voidaan jalkauttaa organisaatioon pitkäkestoisten valmennuskokonaisuuksien avulla, intensiivisesti toteutettuina tiimikohtaisina valmennussarjoina tai vaikkapa koko organisaatiolle tarkoitettuina yksittäisinä inspiraatiosessioina.

Lähtökohtaisesti valmennuksella pyritään aina jalkauttamaan tiimin käyttöön uudenlaisia toimintatapoja ja edistää sisäistä muutosta. Sillä myös vahvistetaan luottamusta ja vuorovaikutusta tiimin ja parhaimmillaan koko organisaation kesken.

Tiimiäly-valmennuksen hyödyt:

 • Saat näköalapaikan organisaatiossasi vallitsevaan työskentelykulttuuriin ja tietoa tiimikohtaisista haasteista, kehityskohteista ja vahvuuksista
 • Luot suotuisat kasvuolosuhteet itseohjautuvalle organisaatiolle ja voittavalle kulttuurille
 • Koulutat vahvuutensa tuntevaa, muutoskyvykästä henkilöstöä
 • Tuet aitoa kokeilukulttuuria
 • Saat niin johtajana kuin tiiminjäsenenä tiimityöskentelystä uusia oivalluksia
 • Rakennat vahvempaa tiimin sisäistä vastuunkannonkulttuuria
 • Luot edellytykset tiimeille, jotka ovat itseohjautuvia, kannustavia ja toimivat hyvässä vuorovaikutuksessa
 • Promotoit toimintakulttuuria, jossa ponnistetaan niin yksilöiden kuin tiimien vahvuuksista
 • Saat informaatiota eri tiimien potentiaaleista ja mahdollisuuksia tunnistaa tulevaisuuden johtotähtiä

Asiakkaamme kokemuksia Tiimiäly-valmennusohjelmasta

“NEOT:ssa tavoitteenamme on auttaa ihmisiä olemaan parhaita versioita itsestään. Uskomme, että ihmiset pystyvät antamaan parhaansa ja voivat hyvin luottamuksen ilmapiirissä. Tiimiäly-valmennuksen osalta tavoitteenamme onkin ollut vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta työyhteisössämme. Toivomme tämän rohkaisevan ihmisiä tuomaan entistä vahvemmin esille omia ideoitaan ja ajatuksiaan, myös niitä kriittisiä.

Valmennus on tarjonnut neotlaisille mahdollisuuden ymmärtää erilaisuutta itsessä ja muissa. Valmennuksissa käydyt keskustelut ovat vieneet osallistujat pintaa syvemmälle ja varmasti avanneet uusia näkökulmia kollegoihin yksilönä, ihmisinä.

Lisäksi kaikki ovat päässeet tutkimaan oman motivaationsa perustaa ja vahvuuksiaan, mikä antaa hyvät eväät itsensä ja työnkuvansa kehittämiseen. Valmennuksia vetäneen Sadun oma heittäytyminen ja hyvä ote saivat myös osallistujat antautumaan käsiteltyjen teemojen vietäviksi.”

– Petri Appel, toimitusjohtaja, NEOT

Lue lisää NEOT:n ja Vapan yhteistyöstä.