Voiko ihminen muuttua? Entä voiko yrityskulttuuria muotoilla? Vastaus on tuplakyllä.

Olet todennäköisesti törmännyt joskus lakoniseen suomalaiseen hokemaan, joka väittää että ”ihminen ei muutu”? Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat aivan muuta: meissä tapahtuu muutosta läpi elämän!

Harvardin psykologian professori Dan Gilbert on ollut luotsaamassa laajamittaista tutkimusta siitä kuinka ihminen muuttuu elämänsä aikana (kannattaa katsoa Gilbertin erinomainen Ted Talk linkin takaa!). Tutkimusryhmän löydösten mukaan ihmisessä tapahtuu jatkuvaa muutosta läpi elämän niin persoonallisuuden, arvojen kuin mieletymystenkin osalta. Kiihkeintä muutos on nuoruusvuosina, mutta ero aikuis- ja vanhuusvuosien muutoskäyrään oli häkellyttävän pieni.

Ihmisellä onkin taipumuksena aliarvioida omaa muutostaipuvuuttaan. Elämme eräänlaisessa harhassa, joka perustuu illuusioon juuri tämän hetkeen pysyvyydestä. Toisin sanoen koemme saapuneemme johonkin oikeaan paikkaan ja se oikea paikka on tila, jossa olemme juuri nyt.

Kehitymme, kasvamme ja opimme siis ihmisinä läpi elämämme – huolimatta siitä teemmekö tätä tietoisesti. Onkin kiinnostavaa ajatella, millainen muutosefekti voisikaan olla, jos lähtökohtaisesti haluamme muuttua ja olemme vielä valmiit tekemään sen eteen töitä!

Organisaatiokulttuuri muutoksen ajurina

Jos muutos on mahdollinen yksilötasolla, on vaivatonta päätellä, että myös yrityskulttuuri voidaan valjastaa muutoskyvyn työkaluksi. Aivan kuten henkilökohtaista muutosta, myös organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria voidaan muotoilla haluttuun suuntaan.

Organisaatiokulttuurin ja ennen kaikkea voittavan kulttuurin kehittäminen kiinnostaakin nykyään yhä useampaa johtajaa. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä vahvasti kilpailuilla markkinoilla yritysten tarjooma ja jopa tarina alkavat helposti muistuttaa toisiaan. Organisaatiokulttuuri on sen sijaan tekijä, jonka kopioiminen on käytännössä mahdotonta ja jonka onnistunut hyödyntäminen voi saada aikaan uskomattomia liiketoiminnan vaikutuksia.

Parhaimmillaan kulttuurityön tehokkuutta voidaan mitata suoraan yrityksen tuloskyvyn kautta. Vahvasti kulttuuriin istuva ja sitoutunut työntekijä on nimittäin keskimäärin 25% tehokkaampi kuin löyhemmällä motivaatiolla varustettu kollegansa.

Askelmat kohti voittavaa kulttuuria

Vaikka voittavaa kulttuuria voidaan tietoisesti rakentaa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tyhjästä voidaan keksiä näkemys kulttuurista, jonka implementoida tuosta noin vain paikalleen.

Kuten missä tahansa muutoksessa, tulee yritysjohdon aluksi hahmottaa, minkä tasoista kulttuurinmuutosta tavoitteisiin pääsy edellyttää ja tunnistaa keskeiset muutosmatkan esteet.

Seuraavan viiden ohjeen avulla voit pohtia kulttuurityön mahdollisuuksia omassa organisaatiossasi.

  1.     Määritä tavoitekulttuuri. Pohdi aluksi, mitä asioita haluaisit muuttaa ja miltä tavoitetila näyttää? Ennen muutostyötä tulee tunnistaa nykyisen kulttuurin leimalliset piirteet, haasteet ja mahdollisuudet.
  2.     Osallista, osallista, osallista. Älä suunnittele kollektiivisia asioita yksin. Jos jotakin niin juuri kulttuurityötä kannattaa tehdä osallistamalla organisaatiota kattavasti työhön mukaan.
  3.     Kerää kärkitiiimi. Muutoksen läpivientiin tarvitaan ketteriä kärkijoukkoja. Tunnista henkilöstöstä ne 10% jotka lähtevät viemään kulttuurista muutosta läpi. Kun tuo proaktiivinen vähemmistö on saatu mukaan, lähtee muutos jalkautumaan muualle organisaatioon.
  4.     Näkymätön voima näkyväksi. Tee kulttuurista näkyvää, konkreettista ja selkeästi sanoitettua. Sellaista että se on helppo jakaa ja siitä on helppo puhua. Kulttuuri on tekoja ja käytäntöjä mutta myös erittäin paljon niistä johdettua houkuttelevaa viestintää.
  5.     Tunnista muutoksen indikaattorit. Muista mitata! Myös kulttuurillista kehitystä voi ja kannattaa seurata. Muutokset eivät tapahdu hetkessä mutta niiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia voidaan seurata työn edetessä.

Haluatko ajaa systemaattista muutosta läpi omassa organisaatiossasi? Pyydä meitä kertomaan lisää Voittavan kulttuurin työkalupakistamme. Tuemme organisatorista muutoskykyä markkinoinnin, viestinnän ja valmennuksen keinoin! Kysy lisää: ida.hakola@vapamedia.fi