Syyskuun lopulla Vapan toimistolla syvennyttiin rekrytointiviestinnän mahdollisuuksiin ja menestystekijöihin asiantuntijoidemme Rami Saarelan (Vapan Partner, People&Change Director) sekä Kata Kasken (Insight Specialist) johdolla. Lue tästä koonti Vapan viestintämimosoilta niin tiedät, miten rekrytointiviestinnän tehokkuutta on mahdollista parantaa!

Hyödynnä tarinat, joiden potentiaali on suurin

Oli kyseessä sisältö kuin sisältö, sen herättämä tunne saa aikaan toimintaa. Persoonaton, päälleliimatuin adjektiivein sävytetty ja puhtaasti asiakeskeinen tapa viestiä avoimesta työpaikasta, yrityskulttuurista tai itse yrityksestä ei palvele tarkoitusta. Päinvastoin. Se työntää luotaan ja vieraannuttaa.

Tarvitaan aitoja tarinoita ihmisistä ihmisille. Aidot viestit ovat niitä, jotka lopulta herättävät tunteita ja saavat aikaan toimintaa. Viisas rekrytointiviestijä ymmärtääkin työssään omien lähettiläidensä – johdon, esimiesten, asiantuntijoiden, työntekijöiden, siis koko henkilöstön – arvon ja hyödyntää heidän ainutlaatuisen vaikutusvaltansa sanansaattajina. Samalla periaatteella kannattaa hyödyntää myös töitä hakeneiden joukossa piilevä voima.

Pärjätäkseen kohderyhmän huomiosta käytävässä kilpailussa, rekrytointiviestinnän laadun on yksinkertaisesti yllettävä samalle huipputasolle kuin mitä se on muussakin viestinnässä ja markkinoinnissa tänä päivänä. Rekrytointiviestintä ei kilpaile huippuosaajista enää ainoastaan kilpailevien rekrytoijien sisältöjen kanssa, vaan kilpailussa ovat mukana niin muiden markkinoijien tuottamat sisällöt, brändiviestintä ja mediasisällöt kuin vaikuttajien ja yksityishenkilöiden itse tuottamat sisällöt.


Oikea-aikainen, laadukas ja suunnitelmallinen viestintä tukee onnistumista

Rekrytoijan arkea on pyrkimys tavoittaa avoimena olevan tehtävän sekä yrityskulttuurin kannalta osaavimmat ja oikeat henkilöt, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Lähempänä onnistumista ollaan, kun kiinnostus tehtävää ja yritystä kohtaan herää oikeiden henkilöiden keskuudessa niin vahvaksi, että hakijoiden valiojoukkoon kuuluvat henkilöt todella hakevat työtä. Tämän jälkeen on pyrittävä siihen, että halutut valioyksilöt pysyvät mukana prosessin jokaisessa vaiheessa – aina alusta päätöksentekoon saakka ja myös sen jälkeen – huolimatta siitä, kuka tehtävään valitaan.

Rekrytoijan arkeen kuuluu myös jatkuva pyrkimys säästää kustannuksissa, ajassa ja resursseissa ja silti pärjätä työssä hyvin. Haastetta lisäävät entisestään korkeat kulut, joita syntyy perustekemisen ohella erityisesti silloin, kun rekrytointi menee syystä tai toisesta pieleen.

Ilman jatkuvaa suunnitelmallista ja laadukasta viestintää sekä digikanavien ja -alustojen mahdollistamia tukitoimia, rekrytoijan on lähes mahdotonta onnistua työssään sille asetettujen tavoitteiden puitteissa.

Tuloksia ja kustannustehokkuutta REAN-mallilla

Työn tuloksia on mahdollista kasvattaa ja kuluja ja resursseja pienentää viisaalla työn ja toimenpiteiden suunnittelulla. Tukena toimii markkinoinnin puolelta tuttu suppilo-ajattelu. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että suppilon jokaisen vaiheen osat on huomioitu käytännön työssä, jonka keskiössä on tavoite kuljettaa osaavimmat ja oikeat henkilöt onnistuneesti läpi koko “rekrytointipolun”.

Suppilon eri vaiheisiin sisältyvien toimenpiteiden tarkemmassa määrittelyssä voi käyttää apuna REAN-ajattelua. Mallin avulla toimenpiteiden ja mittareiden määrittäminen sekä datan ja analytiikan hyödyntäminen läpi rekrytointiprosessin vaiheiden on helpompaa.


REAN-mallin vaiheet rekrytointiviestinnässä:

REACH – Suuren massan tietoisuuden tavoittaminen.
ENGAGE – Tavoitetuista henkilöistä innostuneeksi ja sitoutuneeksi yleisöksi.
ACTIVATE – Saadun yleisön keskuudesta oikeiden työntekijöiden löytäminen.
NURTURE – Olemassa olevien yleisöjen vaaliminen. 

Lopuksi: onhan rekrytointiviestintäsi always on?

Kuten edellä on avattu, yrityksen kannalta oikean kohderyhmän huomion kiinnittäminen kustannuspaineiden alla ei ole helppoa siitä huolimatta, että käytettävissä on laaja kirjo erilaisia digitaalisia keinoja ja kanavia. Avainasemassa on jatkuva, oikea-aikainen ja laadukas kommunikointi omalle yleisölle, eli potentiaalisille tuleville työntekijöille, ei kampanjalähtöinen tekeminen, joka on usein kallista ja tehotonta sisällöstä ja kanavasta riippumatta.

Perusteita jatkuvalle ja rekrytointipolun kaikkien vaiheiden osin optimoidulle tekemiselle on useita: Kaikki toimenpiteet suppilon eri vaiheissa kerryttävät rekrytoijalle arvokasta omaa yleisöä, jonka tavoittaminen, sitouttaminen ja aktivoiminen digiaikana on mahdollista, kustannustehokasta ja helppoa. Samaan aikaan yleisöstä ja toimenpiteistä kertyy koko ajan arvokasta dataa, joka opettaa ja mahdollistaa paremmat tulokset jatkossa. Jatkuva tekeminen on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti kannattavampaa ja tehokkaampaa kuin yksittäiset kampanjat.

Helposti ja kustannustehokkaasti tavoitettavan oman yleisön joukossa voi hyvinkin olla se täydellinen rekrytoitava. Onnistuneessa rekrytointiviestinnässä piilee kuitenkin myös laajempaa potentiaalia. Sitoutunut ja yrityksestä aidosti innostunut yleisö, joka kokee kohtaamansa viestit relevanteiksi, välittää positiivista sanaa eteenpäin yhä laajemmalle kohderyhmälle. Tällä taas on positiivista vaikutusta niin rekrytointien kustannustehokkuuteen ja onnistumisen kuin kokonaisvaltaiseen yritysmielikuvan kehittymiseen.

 

Tarvitsetko sparrausta tai innostavia ideoita rekrytointiviestinnän tueksi? Kaipaatko apua kohderyhmien määrittelyssä, viestien kiteytyksessä, datan hyödyntämisessä tai yrityskulttuurin rakentamisessa? Siksi me olemme olemassa!

Ota yhteyttä Ramiin tai Kataan niin jutellaan lisää!

Rami Saarela, People & Change Director, Partner
rami.saarela@vapamedia.fi

Kata Kaski, Insight Specialist
kata.kaski@vapamedia.fi

Järjestämme aiheesta myös koulutuksen 25.10. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä!

Viestintämimosat olivat osa Vapalla syksyn 2018 aikana järjestettävien ammattilaistapahtumien sarjaa. Syksyn aikana syvennytään asiantuntijoidemme sekä vieraspuhujimme johdolla myös muihin alan kiinnostavimpiin ja ajankohtaisimpiin aiheisiin:

Ke 17.10. Markkinoinnin sprinttimallilla tuloksia ja tehokkuutta markkinointiin! – Case Posti!
Pe 26.10. Viestinnän mittaaminen – toiveuusinta TÄYNNÄ!
Pe 9.11. Konseptoi tai kuole – brändi kasvuun merkityksellisillä sisällöillä!
Pe 23.11. Viestinnän mittaaminen – 3. toiveuusinta TÄYNNÄ!

Kiinnostuitko?

Tarkemmin tietoa tulevista tapahtumista löydät täältä.

Vapaita paikkoja ja lisätietoja voit tiedustella myös Vapan Marketing Coorinator Hannalta osoitteesta hanna.pihlaja@vapamedia.fi