Tiimiäly tuo kilpailuetua yrityksille digitalisaation luomien muutospaineiden keskellä. Mutta miten syntyy voittava tiimi ja miten tiimiälyä rakennetaan organisaation sisälle samaan aikaan, kun digitalisaatio muovaa ympäröivää maailmaa jatkuvasti ja nopeasti?

Torstaina 16.8. Vapan kahvilassa inspiroiduttiin tiimiälyn voimasta sekä voittavan yrityskulttuurin rakentamisesta samalla kun nautittiin aamiaista ja mimosaa. Tilaisuudessa Vapan perustaja Ilona Hiila kertoi työn muutoksesta ja tiimien merkityksestä muutoksen keskellä. Finnairin HR-ammattilainen Laura Ansaharju esitteli, miten Finnair on ottanut henkilöstönsä osaksi digitaalisen trasformaation läpivientiä. Aamun päätti muutosvalmentaja ja kirjailija Maaretta Tukiainen, joka puhui henkilöstön oman itsetuntemuksen kehittämisen tärkeydestä osana tiimiälyn rakentumista. Poimimme tähän kolme keskeisintä antia aamulta!

Paras tiimi ei synny parhaista tekijöistä

Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta. Yritysten elinikä tippuu ja automaatio muuttaa työtä sekä sen tekemisen tapoja. Tämän muutoksen keskellä toimiville yrityksille kilpailuetua tuo tiimiäly.

Mutta miten tiimiäly syntyy?

Tiimiäly vaatii tiimin jäseniltä osaamista ja kyvykkyyksiä, mutta voittavan tiimin yhtälö ei välttämättä muodostu vain kokemuksesta tai osaamisesta. Googlen tekemä kahden vuoden mittainen tutkimus paljasti, että voittava tiimi erottuu muista erityisellä dynamiikallaan, joka tukee tiimin kykyä mennä omien rajojensa yli. Tätä dynamiikkaa vahvistavat yksinkertaiset asiat, kuten esimerkiksi se, että tiimin jäsenet kokevat työnsä aidosti tärkeäksi merkitykselliseksi, tunnistavat omat vahvuutensa, tietävät omat roolinsa ja haluavat sekä kantaa että ottaa vastuuta asioista. Mutta kuinka monessa yrityksessä näihin asioihin panostetaan?

Muuttuvassa työelämässä ja alati kilpaillummassa maailmassa kyky oppia uutta, vuorovaikuttaa tiimissä ja luoda voittoisaa tiimidynamiikkaa, ovat yrityksen ja yksilön menestymisen elinehtoja.

Digitaalinen transformaatio onnistuu vain, jos ihmiset osallistetaan osaksi muutosta

Finnairin Laura Ansaharjun puheenvuoron pääteesi oli, että onnistunut muutosprosessi digitaalisen transformaation keskellä lähtee liikkeelle – ja on mahdollinen – ainoastaan siten, että koko henkilöstö otetaan mukaan muutoksen tekemiseen.

Ansaharju luotsaa työkseen Finnairin henkilöstöä digitaalisessa transformaatiossa. Hän kertoi case-esimerkin avuin, kuinka Finnair on menestynyt muutoksessa osallistamalla koko henkilöstön mukaan sen tekemiseen. Ansaharjun mukaan digitalisaatio testaa erityisesti organisaation muutoskyvykkyyttä. On rakennettava muutoksen kulttuuri, jossa innostutaan aidosti uusista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista, uskalletaan kokeilla uutta rohkeasti ja osallistetaan kaikki mukaan muutoksen tekemiseen. Finnairilla tämä on tarkoittanut uusia työtiloja, uusia toimintamalleja ja -alustoja ja esimerkiksi älypuhelimien hankintaa koko henkilöstölle.

Itsetuntemus on tiimiälyn rakentumisen perusta

Tiimiälyssä on keskeistä, että jokaisen työntekijän henkilökohtainen täysi potentiaali on valjastettu hyötykäyttöön ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Apuna tässä ovat niin älykäs tiimirakenne kuin konkreettiset, tiimiälyä hyödyntävät toimintatavat, mutta ensin on suunnattava katse kohti itseä.

On tärkeää varmistaa, että jokainen tiimin jäsen työntekijästä toimitusjohtajaan osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Muutoksenkin keskellä menestyvän ja aidosti työstä innostuneen tiimin rakentumiseksi riittää, kun jokainen sen jäsenistä tietää, missä on hyvä – kaikkea ei siis todellakaan yhden tarvitse osata.

Tiimiälyn rakentumisen ensimmäinen askel organisaatioissa onkin itsetuntemuksen kehittäminen työyhteisön sisällä. Voittavat yritykset ja työpaikat panostavat itsetuntemuksen kehittämiseen kaikilla tasoilla: mukana ovat työntekijät, esimiehet ja johto.

Menestyvä suomalainen työelämä ei siis synny yksin eikä pelkän johtoportaan tekemällä työllä. Tarvitaan tiimejä, tarvitaan koko henkilöstö. Tarvitaan tiimiälyä.

Lisätietoa Tiimiälystä sekä hankkeesta löydät täältä!

 

Tiimiälymimosat olivat osa Vapan syksyn 2018 aikana järjestettävien tapahtumien sarjaa. Syksyn aikana toimistolla syvennytään asiantuntijoidemme sekä vieraspuhujimme johdolla myös muihin ajankohtaisiin aiheisiin:

Pe 31.8. PR- ja lehdistöviestintä datan aikakaudella
Pe 28.9. Rekrytointiviestintä (Tapahtuma on toiveuusinta keväältä, jolloin kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan – ilmoittauduthan nopeasti, lisätietoja ja ilmoittautumislinkki täällä!)
Pe 12.10. Konseptoi tai kuole – brändi kasvuun merkityksellisillä sisällöillä!
Pe 26.10. Viestinnän mittaamien (Tapahtuma on toiveuusinta keväältä, jolloin kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan – ilmoittauduthan nopeasti!)

Kiinnostuitko?

Tarkemmin tietoa tapahtumista löydät täältä.

Vapaita paikkoja ja lisätietoja voit tiedustella myös Vapan Marketing Coorinator Hannalta osoitteesta hanna.pihlaja@vapamedia.fi