Vapan asiakkuuksissa on siirrytty viimeisen vuoden aikana yhä tiiviimmin ketterien metodien käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintaa, jossa työskentelemme yhteisenä tiiminä asiakkaan kanssa heidän tiloissaan ja hyödynnämme dataa oppiaksemme jatkuvasti siitä, miten asiakkaan markkinointia pitää ohjata, jotta hyöty liiketoiminnalle olisi optimaalinen. Toimintamallit ja oikeanlaiset tekijät ovat avainasemassa, jotta ketteryys toteutuu. Myös mainostaja joutuu ja pääsee oppimaan uutta tapaa toimia. Miksi ketterät metodit kiinnostavat juuri nyt?

1. Yritysten elinvoima on uhattuna

”Meillä on uusi visio, mutta en rehellisesti sanottuna tiedä ymmärtävätkö asiakkaat tai edes henkilöstö mitä se tarkoittaa. Jotenkin meidän pitäisi pystyä viestimään merkityksemme paremmin kohderyhmille – vain silloin pystymme kilpailemaan kansainvälisten jättien kanssa.”

Tutkimusten mukaan yritysten keskimääräinen elinikä on tippunut 60 vuodesta alle 20 vuoteen viimeisen puolen vuosisadan aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvempi yritys on pitkäikäinen ja että menestystä on yhä vaikeampaa ylläpitää. Kiihtyvä globalisaatio, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen, politiikkaan ja kilpailuasetelmiin, jotka tekevät markkinatilanteesta yhä epävakaisemman.

Säilyttääkseen elinvoimansa, on yritysten panostettava yhä enemmän uudistumiseen sekä vetovoiman rakentamiseen. Informaatioaikakaudella uudistumiskykyä ja vetovoimaa täytyy rakentaa markkinointiviestinnän keinoin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Markkinointiviestinnän kehittynyt painoarvo yritysten liiketoiminnassa näkyy paitsi toimialan – erityisesti viestinnän ­­– kasvussa myös mainostajien lisääntyneessä kiinnostuksessa uusia, dataan pohjautuvia toimintamalleja kohtaan.

2. Ketterä malli tulee lähemmäs liiketoimintaa

”Briiffi-vastabriiffi -toimintamalli tuntuu tosi kankealta, kun tilanteet muuttuvat nopeasti. Myös se, että toimisto vetäytyy viikoiksi suunnittelemaan luovaa konseptia, tuntuu hassulta. Mehän tunnemme oman liiketoimintamme parhaiten – eikö meidän pitäisi olla suunnittelussa mukana?”

Kun yritys lähtee rakentamaan elinvoimaansa, on sen pystyttävä reagoimaan markkinoiden muutoksiin sekä opittava omasta toiminnastaan. Vain oppiva ja uudistuva yritys voi säilyttää tai kehittää asemaansa markkinoilla. Ei olekaan ihme, että yhä useampi asiakas, jonka tapaan kaipaa uusia toimintamalleja markkinoinnin tueksi.

Ketterä markkinointi on toimintamalli, joka istuu paremman modernin markkinointijohtajan tarpeisiin, sillä siinä suunnittelua tehdään aidosti yhdessä, datasta jatkuvasti oppien. Ketterä mallissa mainostaja ja toimisto muodostavat yhteisen tiimin, ja toimenpiteistä kerätty data jalkautetaan heti suunnitteluun, tuotantoon ja julkaisuun. Ketterän mallin avulla yritys tavoittaa kohderyhmän kohdennetummin ja kustannustehokkaammin sekä pääsee paremmin käsiksi siihen, mitkä asiat tukevat liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tiedon avulla toimintaa optimoidaan tukemaan esimerkiksi myyntiä ja tästä syytä ketterä markkinointi on erityisen tärkeää niille yrityksille, jotka tekevät liiketoimintaa digitaalisissa ympäristöissä – esimerkiksi verkkokaupan avulla.

3. Ketterät mallit ovat mahdollisia

”Kyllä digitaalisuus mahdollistaa ja toisaalta edellyttää meiltä ihan uudenlaista toimintaa. Myös asenteen on muututtava – on katsottava kokonaisuutta yksittäisten isojen tempausten sijaan.” 

Kiinnostus ketteriä malleja kohtaan liittyy myös siihen, että digitaalisten kanavien myötä ketteryys on ylipäätään mahdollista. Perinteisissä medioissa (printti, televisio) ei ole mitään ketterää ja kaikki data, jota niistä kerätään tulee ketterien metodien näkökulmasta aivan liian myöhään. Harvalla mainostajalla on myöskään varaa tehdä kohdennettua, kokeilevaa ja jatkuvaa mainontaa perinteisissä kanavissa. Tästä syystä ketterä markkinointi pohjaa usein vahvasti nimenomaan sisältömarkkinointiin.

Ketterä markkinointi ei kuitenkaan tarkoita vain somea eikä sitä kannata eristää digimarkkinoinnin tarpeisiin. Parhaimmillaan ketterien metodien avulla voidaan nimittäin kerätä tietoa myös laajempien brändikonseptien suunnitteluun. Data ei todellakaan ole vastakohta luovuudelle vaan päinvastoin: kokeilemalla oppiminen usein lisää asiakkaan valmiutta rohkeaan luovuuteen, kun parasta ratkaisua voidaan pilotoida pienessä mittakaavassa.

Kirjoittaja Ilona Hiila on sisältömarkkinointi- ja viestintätoimisto Vapan perustajaosakas. Kaikki tekstin lainaukset on poimittu loppuvuoden aikana käydyistä asiakastapaamisista. 

 

Oletko valmis oppimaan ketterästä markkinoinnista lisää? Lue blogisarjamme ensimmäiset jutut vaikka heti:
Ketterä markkinointi osa 1: Mitä ketterä markkinointi on – ja miksi?
Ketterä markkinointi osa 2: Miksi ketterä markkinointi on tärkeää?