Yksi tarvitsee mielenkiintoisia juttuaiheita ja toinen tavoittelee laajoja verkostoja. Mielipidevaikuttajia on montaa sorttia. Jos harkitset vaikuttajamarkkinointia, muista ottaa huomioon kaikki kymmenen vaikuttajatyyppiä. 

Markkinointi toimii parhaiten silloin, kun tavoitteena on vetovoima: asioita tehdään ja niistä kerrotaan niin kiinnostavasti, että ihmisten huomio kiinnittyy yritykseen itsestään, huomiota ei tarvitse erikseen kerjätä. Kuinka tämä sitten onnistuu? Tekojen ja viestien on oltava linjassa. Mutta se ei yksin riitä.

Ihmiset vievät viestiä ja tekemällä ihmisistä mielenkiintoisia saamme lisättyä yrityksen mielenkiintoa. Olen kirjoittanut useasti aikaisemmin siitä, kuinka yrityksen omat asiantuntijat ja johto saadaan paremmin esille. Toinen käytetty tapa on turvautua ulkopuolisiin mielipidevaikuttajiin, jolloin puhutaan yleensä vaikuttajamarkkinoinnista.

Ihmisten – omien ja ulkopuolisten – läsnäolo verkon eri kanavissa kannattaa. Accenturen tutkimuksen mukaan 94 prosenttia b2b-päättäjistä käyttää verkkoa jossain vaiheessa ostopolkua. IDC:n mukaan kolme neljästä päättäjästä tukeutuu sosiaaliseen mediaan päätöstä tehtäessä. Googlen mukaan b2b-päättäjä tarkastelee 10,4 eri lähdettä ennen ostopäätöstä.

So far so good. Mutta jos omien työntekijöiden motivointi mukaan viestimiseen on haastavaa, kuinka ulkopuolinen saadaan mukaan?

Vaikuttajamarkkinoinnin nettialustaa tekevä Traackr kokosi infograafin erilaisista vaikuttajista ja heidän motiiveistaan. Eri vaikuttajatyypeille kannattaa tarjota eri asioita. Kokosin vinkit tähän vapaasti soveltaen suomalaisten lukijoiden hyödyksi ja huviksi.

1. Julkkis. Suuri seuraajamäärä ja kohtalaisen suuri vaikutusvalta seuraajiin, mutta relevanssin kanssa voi olla vähän niin ja näin. Todennäköisesti ainoa tapa saada mukaan on iso tukku rahaa. Voi sopia brändiin tai sitten ei. Esimerkkejä löytyy artisteista lätkänpelaajiin.

2. Auktoriteetti. Suuri seuraajamäärä, suuri vaikutusvalta ja oikein valittuna kohdalleen osuva yleisö. Auktoriteetin näkemystä arvostetaan. Häntä ei voi ostaa rahalla vaan luomalla arvoa, jota auktoriteetti voi sitten viedä eteenpäin omalle yleisölleen.

3. Verkottuja. Auttaa luomaan linkkejä ihmisten välillä. Kun autat verkottujaa kasvattamaan omaa verkostoaan, saat vastineeksi apua oman verkostosi rakentamisessa.

4. Henkilöbrändi. Jokaisella on kokemusta henkilöbrändeistä. Jos autat häntä kasvattamaan omaa brändiään, näkyvyyttään ja statusta, saat lojaalin puolestapuhujan. Toisaalta kun kerran suututat henkilöbrändin, niin vahinko voi olla suuri. Tästäkin monella on varmasti paljon kokemusta.

5. Analyytikko. Yleisö voi olla pieni, mutta sitäkin relevantimpi. Hyvän analyytikon mielipiteisiin luotetaan. Analyytikon työnkuvan polttoaine on ajankohtainen data. Tarjoa lukuja, markkinakatsauksia ja syvällistä tietoa, mutta älä tyrkytä omaa analyysiasi. Anna ammattilaisen tehdä työnsä.

6. Aktivisti. Tekee mitä vain omien näkemystensä eteenpäin viemiseksi. Älä pelkää olla tekemisissä, vaikka olisitkin eri mieltä. Tarjoa pääsy aktivistille tärkeiden ihmisten puheille. Osallistu keskusteluun avoimin mielin.

7. Asiantuntija. Näitä löytyy omasta yrityksestäsi. Kannattaa silti pyrkiä hyödyntämään myös ulkopuolisia oman alan asiantuntijoita. Samalla tavoin kuin analyytikoilla, asiantuntijoilla on usein pieni mutta valveutunut ja tärkeä kuulijakunta. Auta asiantuntijaa puhumaan omasta aiheestaan yrityksesi yleisöille – näin molemmat voittavat. Saat puolestapuhujan ja asiantuntija pääsee näyttämään osaamistaan uudelle yleisölle.

8. Sisäpiiriläinen. Auktoriteetti jolla on oma agenda. Voit osallistua keskusteluun mutta varovasti: ei kannata pelata liikaa kilpailijan ehdoilla.

9. Agitaattori. Tiedäthän henkilön, joka on aina herättämässä keskustelua. Keskusteluun kannattaa silti silloin tällöin osallistua, koska yleisöä riittää. Liity mukaan tuomalla oma perusteltu näkemyksesi. Jos autat agitaattoria viemään keskustelua kokonaan uusille leveleille, saat hänestä kelpo tukijan.

10. Toimittaja. Yhä useampi toimittaja on myös vaikuttaja henkilönä – ei vain mediansa kautta. Yleisö voi olla laaja, vaikka vaikutusvalta onkin usein pienempi kuin muilla vaikuttajilla. Ajankohtaiset aiheet ja kiinnostavat yksinoikeudella tarjottavat jutut toimivat siinä missä ennenkin.

Vaikuttajamarkkinointiin pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikkeen viestintään ja markkinointiin. Kun strateginen tavoite on selvillä ja keinot valittu, aletaan paukuttaa ja tehdään sitä systemaattisesti ja tuloksia mitaten. Ei muuta kun kokeilemaan!

Kirjoittaja Timo Nurmi on viestintätoimisto Vapa Impactin toimitusjohtaja ja perustajaosakas, joka on keskittynyt erityisesti verkon tuomiin mahdollisuuksiin. Timoa voi seurata Twitterissä @ttnurmi. Kirjoitus on julkaistu aiemmin Markkinointi & Mainonnan Sosiaalinen sukellusvene -blogissa.