Bannerimainokset ja tykkäyskampanjat ovat jo vanhaa kauraa, seuraavaksi tulee natiivimainos. Natiivimainos sulautuu osaksi kuluttamiamme sisältöjä, eikä sitä oikein edes voi ajatella mainoksena. Mikä tämä natiivimainos oikeastaan on ja miten se suhteutuu muihin sisältöihin?

Mainontaa tulee verkossa nykyään joka tuutista. Sitä myötä kun verkon käyttömme on kehittynyt (ja lisääntynyt), myös verkkomainonta on muuttumassa vastaamaan yleisön tarpeita. Nykyään tutuinta mainontaa meille verkossa on sosiaalisessa mediassa kohtaamamme markkinointi, joka yleensä edellyttää jonkinlaista aktiivisuutta yleisöltä, kuten tykkäystä tai pinnausta.

Ihmiset havaitsevat kuitenkin nopeasti mainonnan keinot ja näkevät sen läpi. Tämä haastaa sisältöjä suunnittelevan ja kohderyhmiä tavoittelevan mainostajan. Tämän on jatkuvasti keksittävä uusia tapoja vaikuttaa ihmisiin – mielellään heidän huomaamattaan.

Mainonta blogeissa ja muualla sosiaalisessa mediassa on meille jo tuttua. Kehittyneempi muoto tällaisesta yhteisöllisestä verkkomainonnasta on niin sanottu natiivimainonta, joka saapuu hiljalleen osaksi kuluttamiamme sisältöjä.

Natiivimainonta sulautuu osaksi ympäristöään

”Natiivimainonnassa markkinointisisällöt suunnitellaan siten, että ne kuuluvat yleisön luonnolliseen sisältöympäristöön. Avainsanana tässä on nimenomaan kuuluminen”, amerikkalainen sisältöstrategi Hawk Thompson kuvailee.

Thompson puhui natiivimainonnasta viime viikolla CS Forumissa. Natiivimainonnan käsite on hankala, sillä se on ajatuksena vielä uusi ja nykyiset esimerkkitapaukset eroavat toisistaan suhteellisen paljon. Suomessa natiivimainontaa ei olla vielä juurikaan nähty, mutta Atlantin toisella puolen tämä uusi mainonnan muoto on saanut jo jonkin verran huomiota.

Se voidaan määritellä mainonnaksi sellaisten sisältöjen avulla, jotka on suunnattu yrityksen kohderyhmälle, mutta eivät suoraan mainosta yritysten tuotteita tai palveluita. Natiivimainonta ei riko kuluttamaamme sisältövirtaa, vaan sulautuu osaksi sitä.

”Sellaiset aiheet, jotka innostavat meitä ja vangitsevat huomiomme, yhdistävät meitä. Tämän vuoksi näitä aiheita tulisi luoda sellaisiin paikkoihin, joista ne luonnostaankin löytyisivät”, Thompson kommentoi.

Esimerkkeinä natiivimainonnasta voidaan mainita esimerkiksi Red Bull Stratosin skydive tai BuzzFeedin listaukset. Natiivimainoksen vahvuutena on, että se vangitsee huomiomme hetkeksi sellaisella tavalla, johon esimerkiksi verkon bannerimainos ei pysty. Natiivimainos on sisältöä, jota ihmiset kuluttavat, jakavat ja jonka kanssa he ovat vuorovaikutuksessa. Tähän perinteisemmät verkkomainonnan muodot harvemmin kykenevät.

Koska natiivimainos on osa muuta sisältövirtaamme, se tuntuu vähemmän tunkeilevalta. Mainosten koetaan yleensä nimenomaan häiritsevän muuta sisältöä ja juuri tunkevan tahtomattamme elämäämme. Mainoksen muuttuessa osaksi muuta käyttäjäkokemustamme, myös klikkaamme sitä todennäköisesti helpommin.

Natiivimainonta = piilomainontaa?

Natiivimainonnassa journalismi ja mainonta toimivat ikään kuin yhteistyössä. Tämä varmasti tulee herättämään epäilyksiä nykyisessä mainontaa kritisoivassa yhteiskunnassamme. Keskustelua on herätelty esimerkiksi naistenlehtien ja blogien sponsoroinnista, joka on saanut osakseen huomattavaa kritiikkiä erityisesti piilomainonnan, tuotesijoittelun ja yhteisten sääntöjen puuttumisen vuoksi.  Natiivimainonta voi saada osakseen saman leiman, jos ihmiset eivät pysty erottamaan sitä muusta kuluttamastaan sisällöstä.

”Natiivimainontaa suunnitellessa tulisi keskittyä aiheisiin, ei brändiin. Kannattaa vetää jonkinlaisia eettisiä rajoja sekä ymmärtää ympäristöä, johon aikoo astua. Nykyään suurin osa ihmisistä uskoo jo valmiiksi, että uutiset ovat jollakin tavalla värittyneitä. Tämän takia asioihin suhtaudutaan jo ennakolta skeptisesti”, Thompson varoittelee.

Ihmiset osaavatkin nykyään nopeasti tunnistaa mainonnan muiden sisältöjen joukosta. Yleisö ei kuitenkaan aina suhtaudu mainontaan ennakkoluuloisesti, sillä toimiva mainos saattaa olla yhtä viihdyttävä kuin muutkin kuluttamamme sisällöt.

”Ihmiset lukevat mitä haluavat. Joskus se sattuu olemaan mainos”, mainonnan ammattilainen Howard Luck Gossage sanoi jo 60-luvulla.

PS. Natiivimainonnasta puhuttiin Vapan blogissa jo aikaisemmin, käy tsekkaamassa.

Kuva: Flickr Rosana Prada