Some-ajan asiantuntijalta vaaditaan enemmän kuin puhdasta tietoa. Asiantuntijoiden on osattava viestiä omasta osaamisestaan tavalla, joka puhuttelee yleisöä.

Asiantuntijuus on murroksessa. Some-aikana asiantuntijalta ei enää vaadita muodollista kelpoisuutta. Ravitsemuksen asiantuntijana voi esiintyä yhtä hyvin professori, personal trainer tai superfood-kauppias. Some-ajan asiantuntijuudessa onkin pitkälti kyse onnistuneesta henkilöbrändäyksestä.

Ihmiset kutsuvat itseään entistä helpommin asiantuntijoiksi, ja joskus titteli saatetaan leimata ihmiseen ulkopuolelta – yleensä melko heppoisin perustein. Akateemisessa maailmassa on jopa esitetty, että koko asiantuntijuus on kärsinyt inflaation. Jos asiantuntijoita ovat kaikki, ei kukaan ole asiantuntija. Käsite menettää merkityksensä.

Tunneperäiset väitteet ovat vieneet tilaa tieteeltä, ja kokemusasiantuntijuus on haastanut perinteisen asiantuntijuuden. Tutkijat asetetaan vastakkain erilaisten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Omiin kokemuksiin perustuville mielipiteille ja tutkituille faktoille annetaan julkisuudessa saman verran painoarvoa, mikä johtaa valheelliseen tasapainoon näkemysten välillä.

Yritykset pelaavat samalla kentällä

Yritykset toimivat somessa samalla kentällä tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Vaikka tutkittu tieto todistaa, ettei leipä ole vaarallista, on moni lopettanut viljatuotteiden syömisen. Lapsia ei rokoteta, kun omassa somekuplassa rokotteet on todettu vaarallisiksi. Leipomoiden ja lääkevalmistajien on keksittävä uudet tavat argumentoida, jotta ansaitsevat uskottavuuden toiminnalleen. Samalla kilpailu asiantuntijuudesta ja uskottavuudesta somessa on entistä kovempaa.

Some-aikana pelkkä tietämys ei riitä asiantuntijuuteen, vaan siitä on osattava viestiä oikealla tavalla. Tämä tarkoittaa kykyä löytää oikeat aiheet ja näkökulmat, jotka puhuttelevat vastaanottajaa. On ymmärrettävä, mitkä ovat ne erottavat teemat ja omia tuotteita tai palveluita laajemmat aiheet, joiden ympärille oma asiantuntijuus rakennetaan. Tämän jälkeen omaa asiantuntemusta pitää jakaa avoimesti ja olla siellä, missä asioista keskustellaan.

Avainasemassa on kyky erottaa omat intressit ja yleinen etu toisistaan. Kukaan ei jaksa kuunnella – tai halua päästää ääneen – asiantuntijaa, joka ajaa vain omaa etuaan. Kiinnostava asiantuntija kommentoi asioita ja ilmiöitä yhteiskunnallisella tasolla. Pankkikonsernin ekonomisti on kiinnostava asiantuntija silloin, kun hän kommentoi taloutta yleisestä näkökulmasta sen sijaan, että puhuu omien tuotteiden puolesta. Näin esimerkiksi F-Securen tutkimusjohtajasta Mikko Hyppösestä on tullut luottoasiantuntija tietoturva-asioissa.

Pelkällä henkilöbrändäyksellä ei tietenkään saavuteta asiantuntijan asemaa, vaan tietämyksen pitää olla kunnossa. Mutta jos omasta tai yrityksen henkilöstön osaamisesta ei osata viestiä some-ajan vaatimalla tavalla, menevät arvokkaat resurssit hukkaan.

Kirjoittaja Veera Argillander on Vapan sisällönsuunnittelija, jonka mielestä mielipiteet kannattaa erottaa faktoista.