Laaja-alaista, strategista ja luovaa osaamista ja kokemusta taloon tuova Evelin Kask on aloittanut Vapalla toukokuussa täysin uudessa roolissa.

Evelin Kask on aloittanut New Phenomena Director -roolissa Vapa Medialla. Kaskilla on monipuolinen maailman tulkitsemisen ja markkinoinnin kokemus Milttonilta ja Dynamo&Sonilta. Hän on lisäksi työskennellyt brändien parissa valokuvaajana ja ohjaajana sekä kerännyt laaja-alaista ymmärrystä ihmisistä ja yhteiskunnasta journalistina.

“Maailma ja sen myötä markkinointi ovat jatkuvasti uuden äärellä. Kyky tunnistaa ja ymmärtää uusia ilmiöitä sekä positioida brändejä suhteessa näihin on asiakkaillemme kriittistä”, Vapan toimitusjohtaja Heli Hytönen sanoo. 

Ilmiöiden havaitsemisen ja ilmiöittämisen kyky on Hytösen mukaan jo Vapan perimässä. Vapan strategiatyössä on tunnistettu, että tämä osaaminen on jatkossa entistä tärkeämpää myös asiakkaille. 

“Halusimme rakentaa tämän poikkeuksellisen roolin vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin tällä saralla. Evelinin uteliaisuus, laaja-alaisuus ja analyyttisyys vakuuttivat minut siitä, että hän auttaa asiakkaitamme ymmärtämään, miten he voivat rakentaa suhdetta kohderyhmiinsä heille relevanttien ilmiöiden kautta”, Hytönen sanoo.

Kyky esittää oikeita kysymyksiä, inhimilliset arvot ja luovan osaamisen taso vakuuttivat Kaskin Vapan voimasta. Hän uskoo, että brändeillä on entistä vahvempi rooli suhteessa yhteiskuntaan, ei pelkästään markkinoihin tai kilpailijoihin.

“Huominen ei vain tapahdu, sitä toteutetaan ja rakennetaan joka päivä valinnoilla. Tulevaisuuden vahvat brändit eivät yksinään reagoi muutokseen; ne johtavat muutosta, muokkaavat kulttuuria ja kiinnittyvät jaettuihin merkityksiin. Ne ovat yhä rohkeammin jotakin mieltä, niistä ollaan jotakin mieltä”, Kask sanoo. 

“Odotan suuresti, että pääsen tekemään töitä tämän timanttisen tiimin kanssa ja auttamaan asiakkaitamme yhä paremmin tunnistamaan olennaisen muutoksessa”, Kask lisää.

Vapa on markkinoinnin vaihtoehtotoimisto, joka uskoo markkinoinnin voimaan maailmaa parempaan suuntaan ajavana voimana.

Evelinin tavoittaa numerosta +358 44 571 3110 ja osoitteesta evelin.kask@vapamedia.fi. Ota rohkeasti yhteyttä!