Toimitusjohtajaamme Noora Wuolannetta inspiroi ajatus uusista työskentelymalleista, joita kokeilu tuo mukanaan. Haastattelimme Nooraa hänen ajatuksistaan 6h-työaikakokeilusta.

Mitkä ovat tällaisen kokeilun ensisijaiset hyödyt johtajan näkökulmasta?

– Innostuneen ja motivoituneen henkilöstön panos. Uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto. Henkilöstön luovan ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen. Uskon itse vahvasti siihen, että kokonaisvaltainen muutos lähtee aina yrityksen toimintakulttuurista ja hyvistä operatiivisen johdon käytännöistä. Nämä yhdessä luovat pohjan, joka mahdollistaa tehokkaamman toiminnan.

Haetaanko kokeilulta vain vapautunutta aikaa vai pyritäänkö sillä myös vaikuttamaan tehtävän työn laatuun? 

– Työn luovuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen ovat olleet keskeisessä roolissa määrittelyvaiheen keskusteluissa. Se on yksi prioriteeteistamme kokeilun aikana. 

Mikä itseäsi motivoi eniten 6h-kokeilussa? Miten tämä vaikuttaa työhösi?

– Mahdollisuus olla kokeilemassa ja johtamassa jotain uutta, jolla toivottavasti on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Voimme toimia esimerkkinä alalle ja koko Suomelle. Työelämälaboratorion johtaminen tuo uudenlaisen ulottuvuuden nykyiseen johtamisarkeen. Olen tottunut johtamaan läpinäkyvästi talon sisällä, joten oppien jakaminen julkisesti on luontevaa.  

Millaista pitkäaikaista muutosta kokeilulla haetaan?

– Olemme määrittäneet kokeilun Q1:lle. Olemme asettaneet kokeilulle tavoitteet ja mittarit liiketoiminnan kasvuun ja oppivan organisaation kehittymiseen. Tulosten pohjalta teemme päätöksiä jatkosta. Kokeilun aikana kuitenkin varmasti opimme paljon asioita, joilla on pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia. 

Mitkä asiat mietityttävät tai minkä luulet olevan hankalaa?

– Olemme seuranneet viime vuodet tarkkaan omaa sisäistä ajankäyttöämme ja lähdemme liikkeelle siitä uskosta, että pystymme tuottamaan samat tulokset lyhyemmässä ajassa. Emme luonnollisestikaan voi olla tästä varmoja. Meillä on kokeilulle kuitenkin hyvät lähtökohdat: sisäinen viestintämme on jo nyt hyvää, meillä on selkeät operatiiviset käytännöt, ei kroonista ylityökulttuuria. Määrittelyvaiheen aikana olemme jo pyrkineet tunnistamaan hankkeen onnistumisen kannalta hankalia asioita ja varautumaan niihin eri skenaarioin. 

Miten näet asiantuntija-alan kehittyvän jatkossa? Voisiko tällainen työaikaperusteinen palkitseminen olla tulevaisuutta?

– Ehdottomasti. Varsinkin asiantuntijatyössä se varmasti yleistyy.