Miltä ajan lahja tuntuu? Sen tietävät pian vapalaiset, jotka aloittavat kuuden tunnin työaikakokeilun tammikuussa. Kolme kuukautta kestävä kokeilu meni keväällä jäihin koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia. Etätyön keskellä on kuitenkin käynyt selväksi, että työelämä kaipaa uudessa normaalissa entistä kipeämmin muutosta.

6h-kokeilun myötä vapalaisten päivittäinen työaika lyhenee 1,5 tunnilla ja aikaa vapautuu muulle. Vapan sisäisen kyselyn tulokset paljastavat, minkälaisia ajatuksia vapalaisilla on ennen kokeilun alkua. Mikä mietityttää, mikä innostaa?

Enemmän lepoa, enemmän aikaa 

Aikaa palautua, levätä ja päästää luovuus valloilleen. Kyselyn vastauksissa korostuu, että vapalaiset iloitsevat mahdollisuudesta ruokkia omaa luovuuttaan vapaa-ajalla entistä enemmän. Vastauksissa vilahtelevat omien taitojen kehittäminen, aivojen lepuuttaminen ja aiempaa parempi palautuminen.

Harva aikoo käyttää lisääntyvää vapaa-aikaansa pelkästään Netflixin tai arkiaskareiden parissa. Pikemminkin vapaa-aikaa pidetään tärkeänä osana luovaa työtä. Aivot uudistuvat ja tuulettuvat, ja uudet ideat pääsevät kipinöimään.

[…] kokeilu helpottaa todella paljon ruuhkavuosikaaoksen ja työn yhteensovittamista sekä antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja kehittää omaa osaamistaan ja luovuuttaan uudella tavalla myös vapaa-ajalla.

Uskon, että vaikuttaa työn tehokkuuteen, luovuuteen ja ihmisten harkintakykyyn. Enemmän lepoa, enemmän aikaa asioiden miettimiselle.

Näen, että kokeilu voi auttaa jaksamaan paremmin arjessa. Ja etenkin lisätä jaksamista inspiroitua uudesta ja tehdä omia luovia vapaa-ajan projekteja.

Järkeviä ja tehokkaita työtapoja

Lisääntyvän vapaa-ajan lisäksi moni uskoo kokeilun auttavan järjestelemään omaa työtä, poistamaan päivästä turhaa tyhjäkäyntiä ja priorisoimaan. Vastauksista loistaa läpi se, että 6h-kokeilu on vapalaisten yhteinen ponnistus.

Vapalaiset kokevat, että kokeilussa tarvitaan sisäisiä työkaluja ja hyvää viestintää, jotta työ tulee organisoiduksi tehokkaasti, työkuorma jakautuu tasaisesti ja käytännöt ovat kaikille selvät. Lopputulokseksi useampi vapalainen povaa työhyvinvoinnin, sitoutumisen ja motivaation kasvua.

Tämä on suuri mahdollisuus järkevöittää koko talon toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia sekä sitoutumista.

Resursoinnin tehostuminen ja työkuormien tasaisemmin jakautuminen työntekijöiden välillä. Voimavarojen nopeampaa palautumista.

Jos tämä toteutuu onnistuneesti ja jää pysyväksi ratkaisuksi, se sitouttaa varmasti työntekijöitä entisestään ja lisää meidän kiinnostavuutta työnantajana.”

Kasvaako kiire?

Muutos tuo mukanaan tietysti myös mietteitä ja huolia. Vastauksissa jännitetään kiirettä ja sitä, miten työt sovitetaan kuuteen tuntiin seitsemän ja puolen sijaan. Myös sitoutuminen uuteen työaikaan kirvoitti pohdintoja: vapalaiset eivät halua, että kokeilu jää sanahelinäksi.

Sen sijaan jokaiselta toivotaan vastuun ottamista. Työtään on opittava johtamaan entistä paremmin, mutta toisaalta on kerrottava rohkeasti, jos töitä on liikaa.

Jännittää, saadaanko aito muutos aikaiseksi vai leikkaantuunko vain päivän pituus, ja ylitöitä tulee.

Eniten jännittää se, tuleeko työpäivistä kiireisiä ja ehtiikö päivän aikana enää kysyä työkaverin kuulumisia, antaa palautetta ja keskittyä rauhassa työntekoon.”

Kuinka henkilöstöä voisi tukea siinä epävarmuudessa, jota uusi järjestely heille tuottaa? Monia ilmeisesti mietityttää, miten selvitä nykytöistä 6 tunnissa, jos jo nyt ei meinaa tunnit riittää.”

Epävarmuuden taklaaminen on etenkin etätyössä noussut entistä merkittävämpään rooliin. Ilman kokeiluakin on ilmeistä, että vapalaiset kaipaavat tapoja luoda spontaaneita sparrailuhetkiä, pitää kahvitaukoja ja jakaa tietoa myös etäyhteyksin.

Entä sitten kokeilu? Sisäiset pelisäännöt on koottu hyvissä ajoin, ja niitä viilataan, kun kokemuksia kertyy. Erikseen koottu tiimi ratkoo matkan varrella nousevia haasteita ja kysyy vapalaisten kokemuksia viikoittain. Nimetyt kollegat tarjoavat puolestaan sparrailuhetkiä niitä tarvitseville. Parhaita käytäntöjä, ajanhallintatapoja ja itsensä johtamisen keinoja jaetaan myös täällä blogissa!