Etsimme Vapalle parhaillaan luovaa johtajaa. Kollegani, luova strategi Sara Varjoranta avasi blogikirjoituksessaan viime viikolla sitä, millaista luovaa johtajaa haemme. Jatkan samasta aiheesta hieman toisesta näkökulmasta. Millaiseen markkinoinnin tekemiseen kaipaamme luovaa johtajaa? 

Uskomme erityisesti näkemykselliseen markkinointiin, jota tehdään kestävästi. Aloitetaan ensimmäisestä. Mitä Vapalle tarkoittaa näkemyksellinen markkinointi ja miksi koemme, että se on meille ja asiakkaillemme tärkeää? 

Luovasta ongelmanratkaisusta näkemyksellisyyteen

Näkemyksellisyys markkinoinnissa on busineksen ja luovan ongelmanratkaisun lapsi. Jos haluaa olla näkemyksellinen, on lähdettävä liikkeelle asiakkaan liiketoiminnasta ja sen merkityksestä sekä liiketoimintaympäristön ymmärryksestä. Mitä asiakas tarjoaa, kenelle ja miksi? Mistä kilpailijat puhuvat, entä miten asiakkaan toimialasta puhutaan? Kun vastaukset näihin kysymyksiin on löydetty, pitää seuraavaksi tunnistaa keinoja asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen. Miten saamme kohderyhmän kiinnostumaan? Miten asiakas voi näyttää suuntaa alallaan, ehkä myös sen ulkopuolella? Tähän tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua. 

Näkemyksellisiä markkinoinnin konsepteja ja sisältöjä syntyy, kun tunnistaa yhtymäkohtia asiakkaan liiketoiminnasta ja markkinoinnille määritettyjen kohderyhmien ajureista. On sukellettava syvälle kohderyhmään ja tunnistettava, mihin ihmiset sen sisällä uskovat, mitä he kaipaavat. Mistä löytyvät asiakkaan todelliset erottautumistekijät ja liiketoiminnan kasvun mahdollisuudet? Pitää herkällä korvalla kuunnella liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja seurata yhteiskunnallista keskustelua. Pitää osata kuunnella ja hyödyntää myös asiakkaan kokemusta ja näkemystä kentältä. 

Kestävää ennen kaikkea

Miten kestävyys sitten liittyy näkemyksellisyyteen? Kestävyydellä tarkoitamme sellaista markkinointia, joka on sisällöltään aitoa ja rehellistä sekä kannattavaa asiakkaan kukkarolle. Kestävä markkinointi on jatkuvaa vuoropuhelua kohderyhmien kanssa. Ilman jatkuvaa läsnäoloa kohderyhmille relevanteissa kanavoissa aito yhteys puuttuu. Haluamme puhua oikeista asioista ja oikealla tavalla. Kampanjoilla on toki oma roolinsa, mutta ne yksin eivät riitä kohderyhmien sitouttamiseen.

Koska elämme maailmassa, jossa visuaaliset ärsykkeet viettelevät ja tarinat yhdistävät, on luovan johtajan ymmärrettävä visuaalisen työn lainalaisuudet ja osattava kiteyttää luovan työn ajatukset yhdessä muiden vapalaisten kanssa sanoiksi ja virkkeiksi. Näin luodaan mielenkiintoista ja yrityksen todellisesta merkityksestä ponnistavaa, näkemyksellistä markkinointia. 

Jos tunsit värinää sydänalassasi tätä lukiessasi ja saattaisit sopia meille, hae luovaksi johtajaksemme tästä.

Senior Creative Venla Seuri on toimittajataustainen markkinoinnin suunnittelija, joka puhuu paljon ja opettelee kuuntelemaan enemmän.