Eräänä maanantaiaamuna toimitusjohtajamme Noora Wuolanne brieffasi minut ja pari kollegaani rekrytoimaan Vapalle uuden luovan johtajan. Seurasi syväsukellus luovan työn arkeen, sen hyviin ja huonoihin käytäntöihin sekä mahdottomalta tuntuvaan tehtävään, luovuuden johtamiseen. 

Miten johdetaan jotain, joka on luonteeltaan hallitsematonta? 

Miten vapaat, omaperäiset ajatukset ohjataan vastaamaan tavoitteisiin ja luomaan kasvua? Miten tarjotaan ajattelulle lisää polttoainetta, uusia näkökulmia, enemmän tarttumapintaa ja lisää syvyyttä? Aloitimme keskustelemalla suunnittelijaporukalla luovan työn tekemisestä, ja miten kukin suunnittelija haluaisi tulla johdetuksi. Yksi kaipaa luovan työn tason määrittelyä, toinen asiantuntijan autonomiaa ilman mikromanageerausta. Nuoremmat kaipaavat kannustavaa mentoria, kun taas seniorimmat halusivat enemmän haastajaa, ajatusten sparraajaa. Pian tuli selväksi, että luovalla johtajalla on monta erilaista roolia Vapalla. Sisäisten saappaiden lisäksi omat vaatimuksensa asettavat kunnianhimoiset asiakkaamme, jotka odottavat Vapalta strategisen näkemyksen ja luovan ongelmanratkaisukyvyn lisäksi vahvaa liiketoiminnan ymmärrystä. Ulospäin näkyvässä työssä omat vaatimuksensa luovat nykyisille asiakkaille tehtävä työ ja uusasiakashankinta. Mitä pidemmälle keskustelumme jatkuivat, sitä vaikeammaksi itse asiassa oli löytää osa-aluetta, jossa luovaa johtajaa ei tarvittaisi, sillä kuten ihmiset, myös Vapa on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Miten kehitetään ihmisen sydämellään tekemää työtä? 

Luovan työn arvioinnissa on usein vaikea erottaa työtä ja työn tekijää, sillä hyvin monet luovat suunnittelijat ovat intohimoammatissaan ja tekevät työtä oman persoonansa kautta. Ymmärsimme, että luovuuden johtamisessa on kyse ennen kaikkea ihmisten johtamisesta.  Luovan johtajan tärkeimmäksi tehtäväksi juurikin kokonaisuuden kannalta Vapalla alkoi muodostua luovuutta tukevan ilmapiirin ja käytäntöjen luominen sekä suunnittelijoiden henkilökohtainen mentorointi, jotta jokaisella olisi mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja kasvaa omaan potentiaaliinsa. Millainen ilmapiiri tukisi parhaiten luovan työn tekemistä ja sen laadun parantamista? Miten käytännössä esimerkiksi annetaan palautetta niin, että työtään sydämellä tekevä suunnittelija inspiroituu eikä loukkaannu? Miten sytytetään ja ruokitaan ihmisten sisäistä paloa?  Miten tasapainoilla omaperäisen, rohkean ajattelun ja asiakkaan brändi- ja myyntitavoitteiden välissä? 

Mitkä arjen käytännöt tukevat ja ruokkivat luovaa ajattelua?

Käytännön luovan työn johtaminen on myös pitkälti työn organisointia ja delegointia. Miten luovat ydinkonseptit syntyvät, miten ajatukset virtaavat, miten ideat muuttuu toteutukseksi matkan varrella? Mikä on esimerkiksi työkalujen ja suunnittelumallien merkitys luovalle ongelmanratkaisulle?

Pyörittelimme paljon myös alan realiteettejä ja niistä nousevia ikuisuuskysymyksiä, kuten briefien laatua, myynnin ja luovuuden yhdistämistä, tulostavoitteita ja käytettävissä olevaa työaikaa. Hektisessä arjessa tärkeäksi nousivat työn organisointi, delegointi ja tekijöiden kuunteleminen. Kunnianhimoisessa toimistossa rajat ovat rakkautta: ilman oikein asetettua kehystä ajatuksen lähtevät nopeasti rönsyilemään omia polkujaan sinne, missä yhtymäkohtaa asiakkaan liiketoimintaan ei enää olekaan, tai ne eivät saa tarpeeksi ilmaa alleen noustakseen korkealle. 

Tulimme siihen lopputulokseen, että luova ajattelu sinänsä ei ole johdettavissa, sillä se on luonnonvoima. Sen sijaan ilmapiiri, työskentelymetodit, suunnittelutyökalut ja ihmiset ovat johdettavissa, ja sen onnistuessa luovuus saa hedelmällisen kasvualustan, josta syntyy uusia oivalluksia, ideoita ja aloitteita. Luovuudelle olennaista on päästä muuttamaan jotain: ihmisten mielikuvia, ajatustapoja ja käyttäytymistä, parhaimmillaan yhteistä kulttuuriamme ja yhteiskuntaa. Luovan työn johtaminen on tuon muutoksen johtamista ja sen ohjaamista kohti haluttuja tavoitteita. 

Jatkamme näiden pohtimista yhdessä tulevissa työhaastatteluissa. Jos sinulla on vastaus esittämiini kysymyksiin, saatat olla etsimämme ajatusten airut. Rekryilmoituksen löydät täältä.

Creative Strategist Sara Varjoranta on strategisen markkinointiviestinnän asiantuntija, joka rakentaa brändejä ihmisten hyväksi.