Kun tarjolla on paljon haasteita ja ilmassa epävarmuutta, luovuus ja inspiraatio auttavat meitä selviytymisessä ja sopeutumisessa. Uudenlaisia ratkaisuja syntyy kyvystä ajatella toisin, ja inspiraatio toimii moottorina muutokselle. Miten siis ruokkia luovuutta?

Yksi työkalu on luova leikki. ”Play is the highest form of research,” sanoi Einstein ja taisi tietää mistä puhui. Luova leikki on ennakkoluulotonta kokeilua, testejä ja sattumalle mahdollisuuden antamista. Uteliasta lähestymistä asioihin ja erilaisten yhteyksien tarkastelua avoimin mielin. Luova leikki avaa päässä reittejä ajatuksille, jotka eivät ehkä muuten avautuisi. 

Leikki ei ole työn vastakohta, vaan tärkeä ja voimallinen työkalu uuden synnyttämisessä ja rutiinin rikkomisessa. Luova leikki auttaa löytämään yllättäviä ratkaisuja ja muodostaa aivoissa uusia ajatuspolkuja.

Olen järjestänyt aikuisille luovan leikin työpajoja. Niissä olen huomannut, että kokeileva ja tutkiva tekeminen, jossa ei tarvitse pelätä virheitä, synnyttää myös iloa. Maailma ja ihmiset tarvitsevat iloa paineiden keskelle. Ilo rentouttaa mielen ja kehon. Leikin äärellä on helppo pysähtyä ja keskittyä hetkeen. Luoda flow-tila, kokeilla puhtaasti kokeilemisen ilosta ilman epäonnistumisen pelkoa. 

Toivoisin, että ihmiset ja organisaatiot loisivat itselleen silloin tällöin inspiroivan tilan ja hetken, jossa voi hetkeksi unohtua tutkimaan asioita ilman tavoitteita. Näin käynnistyvät päässä juuri ne mekanismit, jotka johtavat tavoitteiden kautta tuloksiin.

Ensimmäiset tietoiset luovan leikin kokeeni tein muutamia vuosia sitten halvalla, helpolla ja visuaalisesti mielenkiintoisella materiaalilla, irtokarkilla. Luova leikki irtokarkeilla osoitti, että leikki pitää sisällään valtavan potentiaalin mihin tahansa muuhunkin materiaaliin: asioihin tai ideoihin, analogiseen tai digitaaliseen. Mahdollisuus tehdä kokeita, havainnoida ja olla kosketuksissa erilaisiin materiaaleihin, muotoihin ja väreihin inspiroi. Kyse on yksinkertaisuudessaan vain jonkin asian, minkä tahansa, tarkastelemisesta uudesta kulmasta sekä yllättävien asioiden yhdistämisestä.

Juuri nyt, poikkeustilan ollessa päällä, markkinointiviestinnän ammattilaiset miettivät kuumeisesti viestiensä ja palveluidensa sopeuttamista vallitsevaan tilanteeseen. Mikä ei enää toimi, mikä kaikki on pitänyt muuttaa lennosta ja miten suunnitella lähitulevaisuus? Mikä palautuu ennalleen, mikä muuttuu pysyvästi? Millaisia asioita voisi hyödyntää uudella tavalla?

Ihmiset ovat stressaantuneita, vaikkei se aina tunnu tai näy ulospäin. Stressi heikentää huomiokykyä ja altistaa virheellisille tulkinnoille. Siksi viestintää tulisi inhimillistää ja pitää huolta siitä, että se on selkeää, vastaa tarpeeseen ja herättää oikeanlaisia tunteita. Viestinnän pehmentämistäkin kannattaa tehdä. Oudon ja pelottavan äärellä ihminen haluaa turvaa ja varmuutta. Toivon ylläpitäminen ja ystävällinen kommunikaatio erottuvat. Luovuus ja ilo huomataan.

Joskus luovat ideat syntyvät silloin kun kaikki on hyvin ja järjestyksessä. Joskus ne syntyvät silloin, kun mikään ei ole ennallaan ja on aivan pakko keksiä jotakin. Mitä voisin itse tehdä tässä hetkessä?

Kannustan pysähtymään hetkeksi, nostamaan katseen työvälineistä ja ottamaan askeleen taaksepäin. Mitkä asiat ovat ympäristössä niitä, joissa voisi piillä avain johonkin uuteen? Kannustan etsimään inspiraatiota ja tekemään pieniä matalan kynnyksen kokeita, leikittelemään asioilla ja ideoilla sekä tarkastelemaan asioita uusin silmin. Voisiko joidenkin itselle tai asiakkaille tuttujen asioiden yhdistämisestä syntyä jotain uutta ja kestävää? Pieni luova harjoitus avaa helposti kehää kiertävät ajatukset.

Inspiraatio, aika ja uteliaisuus ovat lyömätön yhdistelmä, jonka avulla asiat alkavat odottamatta muuttaa muotoaan. Lopulta se, että antaa hetken aikaa luovuudelle, maksaa itsensä takaisin monipuolisempana ratkaisukykynä haastavissa tilanteissa. Luovat harjoitukset tuottavat luovempaa ajattelua nopeissa ratkaisutilanteissa ja auttaa ottamaan huomioon sellaisiakin vaihtoehtoja, joita muuten ei huomaisi. Uskon, että tulevina viikkoina ja kuukausina luovaa ongelmanratkaisukykyä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Leikki on liekki!

Kukka-Maria Kiuru on luova suunnittelija, Vapa Median Lead Creative ja on tutkinut luovaa leikkiä suunnittelutyön tukena. Karkkileikkejä inspiraatioksi löydät lisää täältä: https://www.kukkamariakiuru.com/