Itsensä johtaminen on termi, joka saattaa herättää useammassa meistä puistatuksen tunteen. “Taas jotain jargonia, jolla pyritään kiertämään se, ettei oikeastaan kenelläkään ole aikaa auttaa toisia, ja että työntekijä on käytännössä täysin oman onnensa nojassa.” Näinhän asia ei luonnollisesti saisi olla. Silti TTL:n mukaan jopa 67% meistä tekee liian montaa päällekkäistä työtehtävää eikä 50% ehdi tehdä töitään niin hyvin kuin haluaisi.

Itsensä johtamisesta puhutaan paljon, ja meillä Vapalla termi nousi jälleen isompaan keskusteluun 6 tunnin työpäivä -kokeilua suunnitellessa. Tarkoituksena ei ole se, että jokainen työntekijä joutuu sykkimään työpäivänsä kauhealla vauhdilla yksin. 

Mistä itsensä johtamisessa siis oikeastaan on kysymys? 

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Minna Janhosen mukaan itsensä johtamisella tarkoitetaan taitoja, joiden avulla ihminen tietoisesti suuntaa toimintaansa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyse on siis tavallaan elämänhallinnasta. Mihin suuntaan haluan mennä, mitä asioita priorisoin, miten pidän itsestäni huolta? 

Uskon, että suurin osa meistä aikuisista ihmisistä haluaa olla vastuussa omasta elämästään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muilta ihmisiltä saisi tarvita ja haluta tukea, tai ettei työnantajalla olisi vastuuta huolehtia työntekijöidensä työhyvinvoinnista. Tarkoituksena on se, että työnantaja tarjoaa puitteet, joissa työntekijät voivat tehokkaasti, mielekkäästi ja terveydestä tinkimättä tehdä työtään.

Taitava itsensä johtaja ymmärtää olevansa kokonaisuus, jonka työntekoon vaikuttavat asiat niin työpaikalla kuin sen seinien ulkopuolellakin. Miten nukumme, syömme ja liikumme? Miten puhumme, kirjoitamme ja teemme muistiinpanoja? Nämä kaikki vaikuttavat kykyymme johtaa itseämme. Väsynyt ihminen ei useinkaan ajattele selkeästi ja pysty siksi tekemään hyviä päätöksiä. Entä oletko joskus mennyt nälkäisenä kauppaan – jep, ei olisi kannattanut.

Itsensä johtamisesta ei siis kannata tehdä yhtään sen vaikeampaa kuin se oikeasti on. Jos huomaa kärsivänsä alituisesta kiireestä ja stressistä, päättämättömyyden tunteesta ja priorisoinnin vaikeudesta, kannattaa kiinnittää huomio ensin kolmeen yksinkertaiseen asiaan:

  1. Tunnenko rajani? 
  2. Olenko kommunikoinut rajoistani työyhteisössäni / tiimissäni selkeästi?
  3. Pidänkö itsestäni tarpeeksi hyvin huolta?

On olemassa monenlaisia työkaluja ja vinkkejä oman työn tehostamiseen ja johtamiseen, niistä lisää toisessa kirjoituksessa. Voit myös katsoa Vapan järjestämän etäluennon aiheesta täältä

Ennen tarkempia toimia on kuitenkin syytä laittaa perusasiat kuntoon. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on ensimmäinen ja tärkein askel itsensä johtamisen polulla. 

Emma Nikka on työelämätaitojen asiantuntija ja valmentaja, jolle ihmiset ovat aina etusijalla.