Työelämäkokeilu, jonka tulokset ovat kaikille avoimet

Moderni työelämä hakee muotoaan. Sanna Marin nousi vuoden alussa kansainvälisiin otsikoihin puhuttuaan paneelikeskustelussa kuuden tunnin työpäivän puolesta. Mutta visiot ovat jalkautuneet myös käytäntöön. Microsoft teki syksyllä työaikakokeilun henkilöstönsä kanssa saavuttaen sen turvin tuottavuusloikan. Yritys lyhensi kokeilunsa aikana työviikon nelipäiväiseksi ja tavoitteli voimakkaampaa tehokkuutta. Kokeilun tuloksena tuottavuus kasvoi 40 prosenttia ja myös työntekijöiden hyvinvointi kehittyi merkittävästi.

Työn tekemisen tavat ja tarvittavat uudet työelämätaidot kehittyvät nopeammin kuin koskaan, mutta käsityksemme työajasta junnaa edelleen sitkeästi paikallaan. Me Vapalla olemme tutkineet viimeisen kahden vuoden ajan muuttuvaa työelämää, kirjoittaneet aiheesta Tiimiäly-kirjan ja kehittäneet tämän puitteissa myös valmentavia työelämäpalveluita. Nyt on korkea aika testata käsityksiä työn tuottavuudesta sekä sen suhteesta työaikaan ja viihtyvyyteen.

Fokuksen siirto ajasta arvoon

Aika itsessään ei tuota yritysmaailmassa arvoa. Se, mitä sillä tehdään, ja ennen kaikkea, miten toimitaan, on merkityksellistä. Jokainen varmasti tunnistaa olleensa joskus 60 minuutin palaverissa, joka oli täysin hyödytön. Ehkä muistissa on myös 30 minuutin palaveri, joka oli erittäin tehokas ja tuotti moninkertaisesti arvoa. Hyödyllisyyteen vaikuttavat tarkoin määritelty agenda, hyvä valmistelu ja se, että paikalla ovat oikeat ihmiset – eli onnistuneet työskentelytavat.

Kokemuksen, keräämämme datan ja avoimen keskustelun kautta olemme vakuuttuneita siitä, että päivittäinen kuuden tunnin työaika riittää asiantuntijoillemme haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Aavistelemme myös, että sama pätee moneen muuhunkin tietotyötä tekevään.

On vain yksi tapa ottaa selvää – hypätä rohkeasti kohti tuntematonta ja käynnistää kokeilu, jossa asiantuntijamme tekevät työnsä kuuden tunnin työpäivän puitteissa.

Kolmen kuukauden kokeilujakso

Vapa aloittaa kuuden tunnin työaikakokeilun huhtikuussa. Kvartaalin kestävän kokeilun ajan vapalaisten päivittäinen työaika on 6 tuntia palkan ja muiden etujen säilyessä samana. Tavoitteena on säilyttää sama tuottavuusaste kuin 7,5 tunnin työpäivän aikana.

Työaikakokeilullaan Vapa haluaa toimia suomalaisen työelämän koelaboratoriona uusissa työhyvinvointia ja työn tehokkuutta lisäävissä toimintatavoissa. Vapan uskomus on, että asiantuntijatyön tehokkuutta voidaan nostaa reippaasti työn laadun kärsimättä, kun kokonaistyöaika lyhenee. Tämä edellyttää hyviä yhteisiä työskentelytapoja sekä monipuolisia kykyjä ohjata omaa työtä.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Miten työntekijänne ovat suhtautuneet projektiin?

Idea kokeilusta syntyi työntekijöidemme suunnittelutuokiossa, ja se on herättänyt erittäin suurta innostusta koko Vapan 45-henkisessä työyhteisössä. Me vapalaiset koemme, että teemme kokeilulla aidosti muutosta ja kehitystyötä koko suomalaisen työelämän eteen. Olemassa olevat huolet liittyvät pääsääntöisesti tiettyihin tehtäviin, joissa ajankäytön sääntely on paikoitellen haastavaa. Tahtotila on kuitenkin se, että etsimme ja löydämme yhdessä ratkaisut. Ketään ei jätetä yksin huolien ja kysymysten kanssa. Emme väitä tietävämme vielä kaikkia vastauksia, vaan opimme lisää ja kehitymme kokeilun aikana.

Miten pystytte täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja sopimusehdot vain kuudessa tunnissa?

Teemme sovitut työt asiakkaille kuten ennenkin, mutta järjestämme toimiston sisäiset työnteon käytännöt uudestaan. Kokeilu ei siis vaikuta asiakastyömme laatuun negatiivisesti tai heikennä palvelutasoamme. Teemme töitä jatkossakin yhtä korkealla laadulla ja palvelutasolla. Olemme erikseen jokaiseen asiakkaaseen yhteydessä, ja selitämme kokeilun ja sen tavoitteet. 

Millä konkreettisilla keinoilla odotatte työnteon tehostuvan?

Tehostamme palaverikäytäntöjämme esimerkiksi lyhentämällä sisäiset tunnin kestävät palaverit 30 minuuttiin. Keskitymme tehtävien järkevään priorisointiin, otamme entistä paremmin digitaalisia työkaluja käyttöön ja huolehdimme erityisellä tarkkuudella viestinnän sujuvuudesta. Tavoitteenamme on kehittää entisestään joustavan työnteon tapoja. Luonnollisesti myös jokaisen yksilön oman työn johtamisen taidot korostuvat. Koulutamme näitä taitoja sisäisesti ennen hankkeen alkua. 

Miksi haluatte tehdä kokeilun juuri nyt?

Vuosi 2019 oli taloudellisesti ja operatiivisen sujuvuuden näkökulmasta yhtiön historian paras. Olemme saaneet yrityksen operatiiviset perustat hyvään kuntoon, ja työntekijöiden tyytyväisyys on ollut jatkuvassa kasvussa. Tyypillinen valinta tässä tilanteessa olisi ollut toistaa samaa hyväksi havaittua kaavaa. Näemme kuitenkin, että liian usein erilaisia kokeiluja ja nopeita liikkeitä tehdään, kun on jo hieman myöhäistä. Pakon tai pelon edessä – silloin, kun vanha ei enää toimi. Parempia tuloksia saadaan, kun uutta lähdetään rohkeasti tavoittelemaan silloin, kun tekeminen ja kyvyt uudistua ovat vahvimmillaan. 

Vapa on modernin markkinointiviestinnän toimisto, joka uskoo, että jokaisen yrityksen tulee aktiivisesti haastaa omia toimintamallejaan ja tarinaansa pärjätäkseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Muutos ilman systemaattista tarinankerrontaa, markkinointia ja viestintää on mahdotonta. Autamme tässä osaltamme tarjoamalla markkinointiviestinnän strategista suunnittelua, brändin kirkastusta ja monipuolista käytännön toteutusta.

Lue tekemästämme asiakastyöstä lisää täällä!