Saammeko esitellä: #6htyöpäivä

Vapa aloittaa kuuden tunnin työaikakokeilun huhtikuussa 2020. Kolme kuukautta kestävän kokeilun ajan vapalaisten päivittäinen työaika on 6 tuntia palkan ja muiden etujen säilyessä samana. Tavoitteena on säilyttää sama tuottavuusaste kuin 7,5 tunnin työpäivän aikana.

“Aktiivista työajan seurantaa tehneenä meillä on vahva näkemys siitä, että jokaisen työpäivä voi aidosti lyhentyä 1,5 tuntia, jos käytössä on parempia toimintatapoja”, toteaa Vapan toimitusjohtaja Noora Wuolanne.

Työaikakokeilullaan Vapa haluaa toimia suomalaisen työelämän koelaboratoriona uusissa työhyvinvointia ja työn tehokkuutta lisäävissä toimintatavoissa. Vapan uskomus on, että asiantuntijatyön tehokkuutta voidaan nostaa reippaasti työn laadun kärsimättä, kun kokonaistyöaika lyhenee. Tämä edellyttää hyviä yhteisiä työskentelytapoja sekä monipuolisia kykyjä ohjata omaa työtä. 

”Haluamme olla omalta osaltamme kehittämässä suomalaista työelämää ja asiantuntijatyön käytäntöjä”, Wuolanne summaa kokeilun tarkoitusperiä.

Raportoimme avoimesti kokeilun valmisteluista, välivaiheista ja tuloksista 6htyopaiva.fi-sivustolla. Lue lisää aiheesta!