Moderni markkinointi on jatkuvaa, digikanaviin keskittyvää systemaattista tarinankerrontaa. Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjan kirjoittaja Mikko Rummukainen summasi keskeiset opit jotka modernin markkinoijan tulee pitää mielessä nykyisessä markkinointiympäristössä.

Vapan partnerit Mikko Rummukainen, Ida Hakola ja Ilona Hiila kirjoittivat syksyllä 2019 ilmestyneen Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjan. Modernin markkinointiviestinnän perusteos summaa keskeiset opit, jotka jokaisella digivetoista markkinointia suunnittelevalla ammattilaisella tulee tätä nykyä olla hallussa.

Kysyimme Mikolta, mitkä viisi asiaa jokaisen modernin markkinoijan tulisi tietää sisältömarkkinoinnista ja siinä onnistumisesta?

1. Asiakkaan tarve tulee ensin, yrityksen tarve vasta sitten

Aivan ensimmäinen ja kenties tärkein asia sisältömarkkinoinnissa on se, että vaikka yrityksen tavoitteet ovat oleellisia markkinoinnin resurssien suuntaamisessa, kaiken markkinoinnin pitäisi kuitenkin palvella asiakasta ja hänen tarpeitaan. Nämä tarpeet voivat liittyä tiedonhakuun, oppimiseen tai viihtymiseen – pääasia on, että yrityksen tuottamat sisällöt auttavat asiakasta saavuttamaan hänen tavoitteensa. Yritys, joka auttaa asiakastaan ennen kuin asiakas ostaa mitään, on varmasti korkeammalla harkintalistalla kuin ne kilpailijat, jotka puhuvat vain itsestään.

2. Muutos on nopeaa, eikä se lopu koskaan

Somekanavien määrä ja toimintalogiikka muuttuu hyvin nopeasti ja yllättäen. Siispä sisältömarkkinoinnissa omaksutaan hyvin varhaisessa vaiheessa keinoja ja prosesseja, joilla yksittäistä asiakkaalle suunniteltua tarinaa voidaan pilkkoa ja versioida useisiin eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin. Vaikka nykyään yksittäisen viestin välittämiseen tarvitaankin periaatteessa enemmän resursseja ja vaivannäköä, kuin ennen, voidaan fiksulla sisältöprosessilla ottaa nopea muutostahti ja yllättävätkin käänteet sisällönjakelussa hyvin huomioon.

3. Selkeä sisältöstrategia luo vakaan pohjan markkinointiviestintään

Muutostahdista puheen ollen, oikea suunta on joskus tärkeämpi kuin se, onko seuraava askel täydellinen. Kaikilla menestyneimmillä sisältömarkkinoijilla on työnsä tukena hyvin suunniteltu sisältöstrategia. Se auttaa pitämään koko markkinointitiimin keskittyneenä selkeisiin tavoitteisiin ja tekemään toimenpiteitä, jotka kiinnostavat asiakkaita. Hyvä strategia auttaa myös tekemään nopeita päätöksiä silloin, kun toimintaympäristö tai vaikkapa asiakkaiden käyttäytyminen muuttuvat yllättäen. Samalla sisältöstrategia on markkinoijalle tärkeä työkalu priorisoinnissa, koska strategisessa suunnittelussa usein päätetään ei vain siitä, mitä tehdään, vaan suurelta osin myös siitä, mitä ei tehdä.

4. Jatkuva seuranta ja oppiminen on edellytys menestymiselle

Sisältömarkkinoinnissa tyypillistä on se, että muutaman vuosittaisen kampanjan sijaan tehdäänkin monia kymmeniä, ellei satoja yksittäisiä sisältöjä – joskus niiden suurien kampanjoiden lisäksi. Tämä sisältövolyymin ja -versioinnin sekamelska on useille sisältömarkkinoijille haaste, mutta kokemuksemme mukaan jatkuva sisältöjen analysointi auttaa luomaan koko markkinointitiimille (ja muillekin kollegoille) selkeitä oppeja siitä, minkälainen sisältö tai mitkä kanavat tuovat parhaita tuloksia. Näillä opeilla voidaan oleellisesti tehostaa koko markkinointiprosessia. Oppiminen auttaa priorisoimaan tulevia toimenpiteitä uudelleen sen mukaan, minkälaiset sisällöt auttavat tavoitteiden saavuttamisessa parhaiten.

5. Sisältömarkkinointi = moderni markkinointi

Sisältömarkkinointi on oikeastaan vain toinen tapa puhua modernista markkinoinnista, joka on vaivihkaa kehittynyt perinteisestä median kautta viestimisestä pirstoutuneeseen monikanavaiseen ja digitaalisempaan tapaan tavoittaa erilaisia yleisöjä. 2020-luvulle tultaessa käytännössä jokaisen vakavasti otettavan markkinoijan täytyy menestyäkseen joko osata sisältömarkkinoinnin käytännöt hyvin tai omata aina vain kasvava markkinointibudjetti – jälkimmäistä tosin harvemmalla yrityksellä taitaa olla näköpiirissä.

Tutustu tarkemmin Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjaan täältä. Kirjan saat hankittua itsellesi Alma Median verkkokaupasta.