Pitkien ja onnellisten suhteiden taustalla vallitsee vapaus pysyä ja vapaus lähteä. Jotta ihminen haluaa sitoutua, hänen täytyy kokea olonsa turvalliseksi ja suhde merkitykselliseksi. Onko näin omassa suhteessasi? Tarkoitan työsuhteessasi.

Pelottavaa. Annanko itsestäni liikaa? Saanko mitään takaisin? Onko meillä samat arvot? Entä jos käy huonosti? Mitä jos jämähdän? Voisiko olla jotain parempaa?

Sitoutuminen on yksi elämän merkittävimmistä päätöksistä, joka nähdään usein hyvinkin myönteisenä asiana. Kaikessa yksinkertaisuudessaan sitoutuminen pohjautuu tarpeeseemme kuulua johonkin.

Ymmärrän sitoutumiskammoisia kuitenkin todella hyvin. Toiseen ihmiseen sitoutuminen vaatii äärimmäistä rohkeutta ja luottamusta. Jotta suhteesta voi tulla kestävä, meidän on uskallettava näyttää vahvuutemme ja heikkoutemme. Meidän on hyväksyttävä sekä itsemme että toisemme kokonaisuutena. Ei muuten ole maailman helpoin homma!

Ihminen etusijalla

Sitoutuminen on sana, johon törmää työelämässä jatkuvasti. Ihmiset, joiden arvot ovat linjassa työskentelemänsä yrityksen arvojen kanssa ovat muita sitoutuneempia ja tyytyväisempiä, kertoo Harvard Business Review. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja toisaalta myös vaatii?

Koska ihmisten suhtautuminen työhön on muuttunut, eivät työntekijät enää koe tarvetta sitoutua työnantajaan samalla tavalla kuin ennen. Tämä on yrityksille haaste. Pelkkä palkka ja lounasetu eivät saa työntekijää pysymään talossa. Filosofi ja tutkijatohtori Frank Martela muistuttaa Vapan Hiljainen signaali -julkaisussa, että sisäisen motivaation vaade kasvaa jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen sitoutuu ja motivoituu aidosti työssään, kun hän kokee, että kehittyy, kuuluu välittävään yhteisöön, tekee hyvää muille, ja että työ edustaa häntä itseään. Kaikki nämä kumpuavat perustarpeistamme.

Vuoden 2018 lopussa Talouselämä julkaisi jutun, jonka mukaan yritysjohtajat eivät ymmärrä vieläkään panostaa ihmisten löytämiseen ja sitouttamiseen. Siinä yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiö McKinseyn eläköitynyt johtaja Dominic Barton kertoo jututtaneensa alaisinaan olleita johtajia ja kysyneensä, minkä neuvon nämä antaisivat nuoremmalle itselleen.

“He toivoivat, että olisivat keskittyneet enemmän ihmisiin.”

Minä taas toivon sydämeni pohjasta, että tämän päivän johtajat eivät vastaa tulevaisuudessa samoin, vaan ovat ymmärtäneet keskittyä ihmisiin silloin, kun sillä on ollut merkitystä.

Vastavuoroisuus avainasemassa

On yksi asia saada ihminen hakemaan työpaikkaa, mutta täysin toinen saada hänet sitoutumaan yritykseen. Sama pätee ihmissuhteisiin. Kukapa nyt ei voisi käydä treffeillä, mutta toiset treffit saati sitten niistä parisuhteeseen eteneminen vaativat jo aika paljon. Sitoutuminen ei voi olla yksipuolista eikä kukaan halua huonoon suhteeseen.

Ymmärtävätkö yritykset todella, mitä työntekijöiden sitouttaminen vaatii? Ovatko ne aidosti valmiita antamaan itsestään, panostamaan suhteeseen ja toiseen osapuoleen?

I couldn’t help but wonder… Ovatko sitoutuminen työsuhteeseen ja sitoutuminen ihmissuhteeseen sittenkään niin kaukana toisistaan?

Hyvässä suhteessa molempien osapuolten tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan. Tämä mahdollistaa oikeiden strategioiden löytämisen tarpeiden tyydyttämiseksi. Jos esimerkiksi tiedämme, että kumppanimme kaipaa erityisen paljon tukea juoksuharrastuksessaan, voimme tukea tätä monin tavoin – ja osoittaa samalla sitoutumista, vastuuta ja välittämistä. Sama pätee työelämään. Kun tunnistamme, mitä molemmat osapuolet tarvitsevat, on helpompi miettiä ratkaisuja.

Työntekijöitä voi sitouttaa monella tapaa. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi toistuvat ja hyvin suunnitellut kehityskeskustelut, voittavan kulttuurin rakentaminen ja työelämätaitoja tukevat valmennukset. Kun työnantaja on valmis sitoutumaan työntekijöihinsä, myös näiden panosta tarvitaan. Vastaavasti voi ajatella, että miksi huomioisin kumppaniani, kun hän ei huomioi minua? Miksi järjestäisin säännöllisesti treffit, kun ei hänkään koskaan järjestä sellaisia minulle? Lumipalloefekti on valmis.

Väestöliiton mukaan ihminen työskentelee parisuhteensa eteen silloin, kun hän kokee sen arvokkaana ja huomaa oman toimintansa vaikutukset laatuun ja pysyvyyteen. Kun suhteen osapuolet jakavat yhteisen merkityksen, kokevat psykologista turvaa ja keskustelevat avoimesti, voi suhteen saada kestämään – oli kyseessä sitten työ- tai ihmissuhde.

Sitoutuminen on päätös, joka tehdään niin päällä kuin sydämelläkin. Eikä sydämen ääntä saa koskaan aliarvioida. Kannustan olemaan rohkea. Ansaitset parasta.

 

Emma Nikka on asiakkuuspäällikkö ja tiimiälyvalmentaja, jolle ihmiset ovat aina etusijalla.