Olen ollut nyt 1,5 vuotta Vapan toimitusjohtaja. Sinä aikana olen lukenut paljon milleniaalien johtamisesta ja tulevaisuuden työelämässä arvostettavista asioita. Toistuvasti olen törmännyt näkemykseen, että nykyisin ei enää pitäisi puhua työelämän ja vapaa-ajan tasapainosta vaan näiden integraatiosta. Aika vähän kuitenkaan vielä tarjotaan käytännön keinoja työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen. Valistunut arvaukseni on, että yrityskulttuuri on tässä yksi tärkeimmistä tekijöistä.

Tuoreessa Harvard Business Review:ssa käsitellään kattavasti työntekijän ja työnantajan näkökulmia tulevaisuuden työelämän muutoksiin. Harvard Business Schoolin ja Boston Consulting Groupin vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan työntekijät ovat motivoituneita edistämään yrityksen sekä koko alan transformaatiota, kunhan yritys antaa siihen tilaa ja mahdollisuuksia. Johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin mahdollistaa sellainen yrityskulttuuri, joka kääntää kroonisen muutoksen voimavaraksi. Samassa tutkimuksessa esiin nousee myös työntekijöiden tarve päästä vaikuttamaan siihen, millaista osaamista yhtiöön tarvitaan.

Vapalla yrityskulttuuri kiteytyy seuraavaan ajatukseen: vapaus ja vastuu tehdä muutosta. Se korostaa juuri samoja tekijöitä, joita nousi esiin myös Harvard Business Review’n raportissa.

Noin 70 prosenttia maamme avoimista työpaikoista ei päädy julkiseen hakuun, vaan rekrytoinnit hoituvat verkostojen ja suosittelujen kautta. Teimme hiljattain Vapalla eNPS-kyselyn, jolla selvitettiin, suosittelisivatko työntekijät työpaikkaansa tuttavilleen. Vastausprosentti oli 92 ja tulos varsin hyvä. Tämä näkyy myös yrityksen arjessa. Monta hyvää rekrytointia on tehty suosittelujen seurauksena.

Perinteisesti yrityksiin on haettu “hyviä tyyppejä”. Itsekin olen sanonut, että kaiken muun voi oppia paitsi asenteen. Kun Vapan kaltainen kasvuyhtiö haluaa kehittyä ja oppia uutta, pelkkä hyvä tyyppi ei kuitenkaan riitä. Pitää myös nauttia siitä, että pääsee ja joutuu itse aktiivisesti ajamaan muutosta eteenpäin – eikä pelkästään muutosta Vapan omassa tekemisessä, vaan myös asiakastyössä ja koko toimialalla. Modernia markkinointiviestintää ei voi tehdä, jos on koko ajan tyytyväinen nykytilanteeseen. Pitää olla halua oppia, kehittyä ja tehdä uutta, vaikka se tuokin usein tullessaan lisää epävarmuutta ja muutosta.

Vapan kasvaessa olen kevään aikana käynyt lukuisia keskusteluja potentiaalisten uusien vapalaisten kanssa. Näiden keskustelujen aikana olettamukseni yrityskulttuurin tärkeydestä ja vetovoimasta on saanut vahvistusta. Kun olemme puhuneet uuden työpaikan tärkeimmistä tekijöistä, jokainen keskustelukumppani on nostanut esiin kaksi asiaa: henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet sekä yrityskulttuurin, joka sopii yhteen omien arvojen kanssa.

Yrityskulttuuriin panostaminen kannattaa. Se on kilpailuetu, jota ei niin vain kopioida.

Noora Wuolanne on Vapan toimitusjohtaja ja partner.