Mehiläinen – Suristen sydämiin

Vapan tekemä markkinointistrategia, luova konsepti ja toteutus voittivat kultaa MTL Comms Awardsissa. Tuomaristo kuvasi voittavaa työtä seuraavasti:

”Strategiatyön keskeinen oivallus on sisältömarkkinoinnin perusajatus: puhutaan siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa ja on heille tärkeää, vaikka se myytävän palvelun kannalta vaikuttaisi epäolennaiselta. Perinteisin keinoin päästiin hyviin tuloksiin myös liiketoiminnallisesti. Hienosti kiteytetty ja erottuva strategia.”

Mehiläisen”Lapsuuden tekijät” -työ palkittiin Lifestyle-kategoriassa. Työ osoittaa, kuinka merkityksellisyyden tarjoaminen kohderyhmälle voi kasvattaa liiketoimintaa.

Tunnetta ja rohkeutta markkinointiin

Lasten Mehiläinen halusi tavoittaa nykyiset ja potentiaaliset lapsiperheasiakkaansa lisäämällä konseptiinsa tunnetta ja rohkeutta. Tavoitteena oli siirtyä kampanjamaisesta tekemisestä jatkuvaan, ketterään, ajassa ja asiakkaiden arjessa sekä elämässä kiinni olevaa markkinointiviestintään erityisesti digitaalisissa kanavissa. Mittareiksi asetettiin ajanvarausten määrän kasvu ja ajanvaraukselle muodostuva hinta, tavoittavuus ja liikenne sivustolla.

Syntyi empaattinen, kuunteleva ja ymmärtävä markkinointiviestinnän konsepti Lapsuuden tekijät. Konsepti jalkautui monikanavaisesti ja antoi äänen sekä lapsille että Mehiläisen lapsuuden tekijöille, lääkäreille. Esimerkiksi Tekijät esiin -blogisarjassa lastenlääkärit, jotka ensimmäistä kertaa esittäytyvät myös itse vanhempina, kertoivat ajankohtaisten teemojen kautta, miten vanhemmuus on vaikuttanut heihin lääkäreinä.

Tulokset

Mehiläisen rohkea päätös lähteä puhumaan asioista, jotka eivät suoraan kumpua liiketoiminnan ytimestä, osoittautui onnistuneeksi tavaksi vahvistaa merkitystä ja kiintymystä kohderyhmään. Tulokset olivat upeita:

  • Ajanvarausten määrä markkinoinnin kautta lisääntyi +152%
  • Orgaaninen liikenne verkkosivulle kasvoi +69%
  • CPA (cost per action) laski -85%