Tämä on meille vapalaisille erityinen päivä.

Vuoden kestänyt Tiimiäly-kehityshankkeemme saavuttaa tänään tärkeän välietapin, kun juhlistamme Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään -kirjan julkistusta. Olemme kehittäneet Tiimiäly-konseptia viimeisen vuoden ajan Vapan asiantuntijoiden ja muutosvalmentaja sekä kirjailija Maaretta Tukiaisen kanssa.

Lienee paikallaan kertoa hieman tarkemmin, mistä on kyse!

Työelämä muuttuu – uudet taidot korostuvat

Tiimiäly-hankkkeen pihvi on ytimekäs: Maailman digitalisoituessa, automatisoituessa ja tekoälyn yleistyessä työn tekemisen tavat muuttuvat. Tutkijat ovat tällä erää hyvin yksimielisiä siitä, millaisia työelämätaitoja tarvitsemme tulevaisuudessa.

Muun muassa World Economic Forum on listannut vuonna 2020 tärkeimmiksi työelämätaidoiksi monimutkaisten ongelmien ratkaisukyvyn, kriittisen ajattelun, luovuuden, ihmisten johtamisen, yhteistyötaidot ja tunneälyn. Samat taidot toimivat tiimiälyn keskeisinä rakennuspalikoina.

Tiimiäly on käytännönläheinen johtamisfilosofia, joka on rakennettu vastaamaan organisaatioiden edessä oleviin muutostarpeisiin. Näkökulman mukaan kaikkien organisaatioiden tulee jalkauttaa systemaattisesti ja ennakoivasti tulevaisuuden työelämätaitoja omaan organisaatioonsa. Tavoitteena on rakentaa systemaattisesti sisäistä muutoskyvykkyyttä, joka on yksi tärkeimmistä kilpailueduista tässä muuttuvassa ajassa.

Muutoshalukkuus osaksi yrityksen toimintakulttuuria

Miksi haluamme tukea organisaatioiden muutoskykyä? Koska sille on huutava tarve. Erityisesti apuja tähän tarvitsevat etabloituneet eli vakiintuneet toimijat. Organisaatioiden keskiarvoinen elinikäodote on laskenut viimeisessä 50 vuodessa 60 ikävuodesta 18 ikävuoteen – ja numero laskee jatkuvasti.

Tämän lisäksi fiksu organisaatio havittelee koko henkilöstönsä potentiaalia käyttöönsä. Työntekijöiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen on aihe, jonka hyödyt jo tunnistetaan työelämässä. Suomalaisen työn indikaattorin mukaan peräti 91 % työnantajista kokee, että työntekijöiden mahdollisuus osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen vaikuttaa yrityksen menestykseen erittäin paljon tai jonkin verran. Tiimiäly näkyy myös viivan alla. Tutkimusten mukaan motivoitunut ja työstään innostunut työntekijä on peräti 25% tuottavampi kuin tylsistyneempi kollegansa.

Näemme lisäksi asiantuntijaorganisaationa päivittäin ne muutostarpeet, joita lähes jokaisella asiakkaallamme on käsissään. Osaa haastaa äkisti muuttunut kilpailutilanne, toisen tulisi uudelleenkeksiä oman toimintansa perimmäinen syy ja uusia palveluportfolio niin, että se vastaa tämän päivän vaateisiin. Kolmas yrittää uudistua muuttuneen lainsäädännön kourissa. Ilman vahvaa sisäistä muutoskykyä on uudistusten läpivienti hidasta ja usein vaikeaa.

Tiimiäly käytännön työkaluna

Muutos lähtee ymmärryksestä. Tästä syystä koostimme muutoskykyyn liittyvät keskeiset opit kirjaksi, joka on suunnattu niin työntekijälle, tiiminvetäjälle kuin johtajallekin. Halusimme myös tarjota organisaatioille käytännön apuvoimia Tiimiäly-valmennusten muodossa, joita räätälöimme laajasti eri käyttötarkoituksiin.

Tiimiäly-valmennuskokonaisuutta hyödyntänyt asiakkaamme Neotin toimitusjohtaja Petri Appel on kuvannut omaa johtamisfilosofiaansa ja valmennusten aikaansaamia vaikutuksia seuraavasti:

”NEOT:ssa tavoitteenamme on auttaa ihmisiä olemaan parhaita versioita itsestään. Uskomme, että ihmiset pystyvät antamaan parhaansa ja voivat hyvin luottamuksen ilmapiirissä. Tiimiäly-valmennuksen osalta tavoitteenamme onkin ollut vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta työyhteisössämme.

Valmennus on tarjonnut neotlaisille mahdollisuuden ymmärtää erilaisuutta itsessä ja muissa. Valmennuksissa käydyt keskustelut ovat vieneet osallistujat pintaa syvemmälle ja varmasti avanneet uusia näkökulmia kollegoihin yksilönä, ihmisinä. Lisäksi kaikki ovat päässeet tutkimaan oman motivaationsa perustaa ja vahvuuksiaan, mikä antaa hyvät eväät itsensä ja työnkuvansa kehittämiseen.”

Kysy lisää voittavan kulttuurin rakentamisesta!

Voit kysy lisätietoa Tiimiäly-valmennuksista, pyytää meitä puhumaan vaikkapa tiimipäiville tai kertomaan laajemmin Voittavan kulttuurin palvelutarjoomastamme. Tulemme mielellämme kylään!

Ida Hakola: ida.hakola@vapamedia.fi

Satu Irisvik: satu.irisvik@vapamedia.fi

 

Katso ja kuuntele myös nämä:

Tiimiäly – kirja ja valmennussarja tulevaisuuden työelämätaidoista

Viisi askelta kohti voittavaa kulttuuria

Kansan Uutiset: Mitä tiimiäly on?

Yle Areena: Puheen Aamu – Torstain lähetys

Bonfire-podcast: Tiimiäly – voittava algoritmi

 

Haluatko Tiimiäly-kirjan omaksesi?

Osta kirja Tuuman verkkokaupasta tästä