Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään on Vapan perustajien Ilona Hiilan ja Ida Hakolan sekä muutosvalmentaja Maartta Tukiaisen kirjoittama teos, jossa otetaan mittava askel tulevaisuuteen ja tutkitaan niitä uusia työelämätaitoja, joita niin johtajat, tiiminvetäjät ja yksittäiset asiantuntijat tulevat tarvitsemaan.

Tämä tulevaisuuden työelämätaitoja käsittelevä teos on uusi keskustelunavaus tiimivetoisesta menestyksestä työelämässä, kuin myös kiinnostava tutkimusmatka uudenlaisesta tiimityöstä kolmen kirjoittajan kesken.

Kirja julkaistaan tiistaina 14.5. Tuuma-kustannuksen kautta.

Kirjoittajilta: miksi halusimme kirjoittaa kirjan tulevaisuuden työelämätaidoista?

Työelämän muutos on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Tulevaisuuden työ on tietointensiivistä, itseohjautuvaa ja vuorovaikutteista. Siinä tarvitaan kykyä oppia nopeasti ja mukauttaa omaa toimintaa ympärillä kehittyvien olosuhteiden mukana. Se itseasiassa muistuttaa monelta osin asiantuntijatyötä eli juuri sitä toimintamallia, johon nopealiikkeisissä asiantuntijatoimistoissa on totuttu.

Lähdimme tähän projektiin, sillä kokemuksemme mukaan nämä kaikki edellä mainitut ominaisuudet ovat paitsi joiltain osin meille annettuja kykyjä, myös taitoja, joita voi – ja joita meidän kaikkien pitää tulevaisuudessa harjoittaa.

Ennen kaikkea halusimme tuoda työelämäkeskusteluun uuden me-lähtöisen tematiikan minä-vetoisen puheenparren rinnalle.

Näistä lähtökohdista lähdimme kehittelemään ajatusta tulevaisuuden työelämän voittavasta komponentista, Tiimiälystä.

Lyhyesti Tiimiäly-kirjasta

Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu. Työelämämuutos vaatii uusia työelämätaitoja, joissa yksilön — esimiehen tai työntekijän — osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja. Ratkaisevinta eivät ole voittajayksilöt tai esimiestaidot vaan tiimin kollektiivinen äly, jossa osaaminen yhdistyy. Tämä kyvykkyys on tiimiälyä.

Kirjaan on koottu viisi tiimiälytaitoa, joiden avulla voit valjastaa tiimiälyn oman urasi kilpailueduksi. Kirja sisältää helppoja tehtäviä, havainnollisia esimerkkitarinoita ja selkeät askelmerkit siitä, miten osallistut tiimiälyn rakentamiseen. Kirjassa kerrotaan myös, miten tiimiälyn avulla johdetaan ja kuinka sitä käytetään tuloskyvyn käyttövoimana.

Jos haluat tunnistaa ja valjastaa käyttöön itsessäsi, tiimissäsi tai organisaatiossasi piilevän potentiaalin, tämä kirja on sinulle.

Teoksen on kustantanut Tuuma. Löydät teoksen mm. Tuuman verkkokaupasta.

Tervetuloa mukaan tulevaisuuden työelämään uusin taidoin varustettuna!

#Tiimiäly

Muutama sana kirjan tekijöistä:

Ilona Hiila on on suomalaista markkinointi- ja viestintäalaa ravistelleen sisältömarkkinointiyritys Vapan toinen perustaja ja markkinointialan kehittäjä. Kasvuyrittäjänä Ilona on nähnyt, miten muuttuvat markkinat vaativat uudenlaisia taitoja niin johtajilta kuin työntekijöiltä. Aitiopaikka toimialan murroksessa ja liiketoiminnan digitalisoitumisessa on herättänyt Ilonassa intohimon uusien työelämätaitojen löytämiseen.

Ida Hakola on Vapan toinen perustaja ja kehittäjä. Ida on ollut luotsaamassa oman asiantuntijayrityksensä nopeaa kasvua ja todistanut monta kertaa, kuinka ihmisissä piilevä potentiaali voidaan tunnistaa ja kääntää menestystekijäksi.

Maaretta Tukiainen on muutosvalmentaja ja kirjailija, jonka tausta on johtotehtävissä media-alalla. Puhujana ja kouluttajana Maaretan tavaramerkki on kyky tarkastella asioita kokonaisvaltaisella ja inhimillisellä tavalla, joka oivalluttaa ihmiset löytämään muutoksen itsestään. Maaretan luoman Hyvän mielen taitojen -konseptin kirjoja ja kortteja on myyty Suomessa jo yli 50 000 kappaletta.

Tutustu Tiimiäly-teokseen tarkemmin täältä