Moonshot näyttää suunnan niin yrityksille kuin kansakunnille. Erityisesti itseohjautuvuutta hakevissa organisaatioissa päämäärän on oltava selvä ja motivaation tultava sisältäpäin.

“Inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu Suomi.”

“Turvallinen, avoin ja kansainvälinen Suomi.”

“Haluamme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan, torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä luoda uutta työtä Suomeen.”

Näitä suomalaiset puolueet vuonna 2019 haluavat.

Puolueita, ammattiyhdistysliikettä ja liike-elämän etujärjestöjä on moitittu innostavan tulevaisuudenkuvan puutteesta. Moni hyvä tavoite, jonka puolesta on aikoinaan taisteltu, kuuluu jo saavutettuihin etuihin.

“Suomen pitää olla maa, jossa toivo, tulevaisuuden usko ja luottamus ovat vahvempia kuin pelko, epäluulo ja vastakkainasettelu.”

Tulevaisuuden usko – tulevaisuus tulee aina mutta millaisena se meille maalataan?


Ensi heinäkuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Tuota hetkeä oli edeltänyt kahdeksan vuoden kilpajuoksu ja Apollo-ohjelman käynnistäminen.

Vuonna 1961 Yhdysvallat oli avaruusasiossa Neuvostoliittoa pahasti jäljessä. Neljä vuotta aikaisemmin tapahtuneen Sputnik-laukaisun jälkeen kosmonautti Juri Gagarinista tuli ensimmäinen ihminen avaruudessa 12. huhtikuuta 1961 – mikä nöyryytti yhdysvaltalaisia pahasti. 17.-20. huhtikuuta CIA:n joukot epäonnistuivat yrityksessään syöstä Fidel Castro vallasta Sikojenlahden maihinnousussa, mikä ei varsinaisesti helpottanut tilannetta.

Tätä taustaa vasten ymmärtää John F. Kennedyn vetoomuksen kongressille 25. toukokuuta. “Uskon, että tämän kansakunnan tulee asettaa tavoitteekseen ihmisen lähettäminen Kuuhun ja palauttaminen turvallisesti Maahan ennen kuluvan vuosikymmenen loppua.” Jotain oli tehtävä.

Moonshot tarkoittaa nykyään tavoitetta joka on kunnianhimoltaan lähes mahdoton saavuttaa ja jonka tarkoitus on inspiroida ihmiset ylittämään itsensä. Kenties tunnetuin esimerkki tämän filosofian käyttäjistä on Google. Yhtiön perustajiin kuuluva Larry Page haluaa että asioita parannetaan, ei kymmenen prosenttia vaan kymmekertaisesti. Vain riittävä kunnianhimo takaa riittävän motivaation.

Alkuperäinen moonshot toimi. Se loi kaivatun yhteisen päämäärän ja yhdisti kansaa. Ehkä siksi voi ymmärtää sen, että presidentti Donald Trump allekirjoitti asetuksen, jonka mukaan maa palaa kuuhun – vuonna 2028. “Alle viisikymppiset haluavat ehkä kokea tunteen, jota jotkut sanoivat 1960-luvulla kuuhulluudeksi”, kirjoittaa Timo Paukku Helsingin Sanomissa.


Itseohjautuvuus on organisaatiotutkimuksen kuumana käyvä tutkimussuuntaus. Sillä tarkoitetaan yritystä, joka on antanut työntekijöilleen valtaa ja vastuuta tehdä itsenäisiä päätöksiä suhteessa omaan työhönsä ja ylhäältä annetut rakenteet on minimoitu. Suomessa esimerkkeinä tunnetaan erityisesti joukko peli- ja teknologiayhtiöitä kuten Supercell, Futurice ja Reaktor.

Hierarkiseen organisaation verrattuna itseohjautuvat kykenevät reagoimaan muuttuvaan maailmaan nopeammin, kertoi Haaga-Helian yliopettaja Johanna Vuori kertoi YLEn Ykkösaamussa.

Yrityksissä on entistä vähemmän käskytä ja kontrolloi -tyyppisiä tehtäviä ja enemmän ihmisiä asiantuntijarooleissa. Ja asiantuntijoilta odotetaan ratkaisuja yllättäviin, ennakoimattomiin tilanteisiin jotta yritys pärjäisi tulevaisuudessa. Sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyys kasvavat.

Mutta mitä itseohjautuvuus sitten organisaatioilta vaatii? Ainakin sen, että työntekijät ymmärtävät organisaation päämäärän ja suunnan – ja toisaalta sen, että motivaatio löytyy sisältä, ei keskijohdon kyttäyksestä.


Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen nostamisesta yhtiön kruununjalokiveksi vastannut Kaisa Hietala kertoi, kuinka juuri tarina on ollut keskeisessä roolissa siinä, että yhtiön uusi suunta on saatu vietyä visiosta konkretiaksi.

Jokaista ihmistä maasta riippumatta – Hietala kertoi – yhdistää kolme tarvetta: tarve tulla kuulluksi yksilönä, tarve kuulua johonkin ja tarve tehdä hyvää. Tarina sitoo nämä tarpeet yhteen ja yhdistää yrityksen vision yksilön omaan työhön. Tarina on myös tukena kun henkilöstön pitäisi oppia toimimaan täysin uudella tavalla. Esimerkiksi Nesteen myyjien piti oppia myymään öljytonnien sijasta CO2-vähenemää ja ratkaisuja.


Riittävän korkealle kurkottava tarina antaa merkityksen ja suunnan yhtä lailla työntekijölle kuin kansakunnille. Siksi Nesteen pörssikurssi on noussut kymmenessä vuodessa lähes kymmenkertaiseksi ja siksi Emmanuel Macronin kaltaiset poliitikot herättävät huomiota ympäri maailman.

Viestinnän rooli on muuttunut merkittävästi. Nyt tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat yrityksen suunnan muotoilu innostavaksi tarinaksi sekä valmentaminen, sparraus, fasilitointi ja coachaus.

Yritysten pitkän aikavälin menestys nopeasti muuttuvassa maailmassa riippuu selkeän merkityksen määrittelystä ja viestimisestä. Todennäköisesti myös tulevissa vaaliessa ne puolueet, jotka osaavat välittää oman tulevaisuudenkuvansa innostavan tarinan avulla, pärjäävät.