Muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen tarvitaan muutakin kuin johdon ja esimiesten jalkauttamia toimintamalleja. Jotta henkilöstö voi ajaa muutosta oikeaan suuntaan, myös heidän on ymmärrettävä, mistä organisaation toiminnan syvempi merkitys kumpuaa.

Kirjoittaja: Jasmiina Riikonen

Organisaatiossa ihmisten halukkuutta muutokseen ei pidä aliarvioida, vaikka kukaan ei vielä olisikaan nostanut kissaa pöydälle. Ainakin tutkimusten ja muun muassa Forbesin mukaan kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä useammin kannanottoa ja toimintaa vastuullisissa aiheissa. Nuo samat ihmiset ovat niitä, jotka saapuvat joka aamu työpaikalleen.

Yksittäisellä ihmisellä tuntuu olevan valitettavan usein tapana aliarvioida omaa vaikutusvaltaansa työpaikalla. Samaan aikaan monen mielessä kenties kipinöi hiljainen toive siitä, että jokin työyhteisössä tai työpaikan toimintamalleissa muuttuisi.

 

Merkitys toimii tehokkaana perusteluna

Harvard Business Review nosti vastikään esiin tutkimustuloksia, joista eräässä tutkimuksessa yli puolet vastaajista oli liputtanut esimiehelleen organisaation sisäisestä sosiaalisesta ongelmasta. Aiheet vaihtelivat laidasta laitaan liittyen terveyteen, yhteisöön tai vastuulliseen toimintaan yrityksessä.

Voisi hyvin kuvitella, että työntekijät olisivat perustelleet aiheisiin tarttumista esimiehelleen ongelman ratkaisemisesta saatavilla liiketoimintahyödyillä. Osa yrittikin, mutta tämänkin tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka yhdistivät ongelmat organisaation arvoihin ja tavoitteisiin isossa kuvassa, onnistuivat vakuuttamaan esimiehensä paremmin ongelman olemassaolosta.

Parhaiten kuitenkin onnistuivat ne työntekijät, jotka onnistuivat linkittämään omaan viestiinsä myös koko organisaation periaatteet ja syvemmän merkityksen. Heidän avullaan myös esimies sai tarpeeksi perusteita päätöksentekonsa tueksi. Ja tarttui toimeen.

Merkityksellisyyden tunne saa ihmisessä aikaan toimintaa, ja varmistamalla, että henkilöstö ymmärtää sekä strategian että merkityksen, mahdollistamme yrityksen uusien sisäisten muutoksen läpiviejien syntymisen. Muista siis osallistaa henkilöstösi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen viestimällä merkityksestä tehokkaasti ulkoisen brändityön ohella myös sisäisesti.

Jasmiina on Vapan Client Director, jonka tausta on vankasti viestinnän konsultoinnissa ja ajatusjohtajuuden rakentamisessa. Jasmiina uskoo merkityksen ja sitä välittävän tarinan voimaan menestyvän yrityksen rakentajana.