Vapa on kehittänyt yhteistyössä kirjailija ja muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen kanssa Tiimiäly-hankkeen, joka lähtee uudistamaan suomalaista työelämää selvittämällä, miten uudet työelämätaidot voivat lisätä yritysten kilpailukykyä.

Maaretta Tukiaisen, Ida Hakolan ja Ilona Hiilan Tiimiäly-hankkeen antina on syntymässä tiimiälyä ja sen käytänteitä avaava kirja, digitaalinen palvelu sekä valmennuskokonaisuus, joiden avulla suomalaiset yritykset voivat lähteä vahvistamaan kilpailukykyään globaaleilla markkinoilla.

Hanke rakentuu avoimen yhteisön ympärille, jossa herätetään keskustelua ja etsitään voittavia käytänteitä sekä konkreettisia ratkaisuja tiimiälyn rakentamiseksi. Yhteisö löytyy Facebookista ja LinkedInistä.

”Yhteistyö edustaa uudenlaista tapaa suhtautua työhön. Työ on merkityslähtöistä me-voimaa yksilön korostamisen sijaan. Olen aina arvostanut Vapan tapaa toimia ja luoda uutta, ja yhteistyölle oli helppo sanoa kyllä. Minulle on tärkeää, että kehittämäni hyvän mielen työkalut löytävät tiensä myös yritysmaailmaan ja laajemmalle työelämään. Tämä hanke tekee tästä unelmasta totta”, kertoo Maaretta Tukiainen.

Työelämän uudistumisesta on tehty lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, jotka osoittavat selvästi yrityksiin kohdistuvaa muutospainetta. Tiimiäly-hanke luo yksilöille ja yrityksille valmiuksia sopeutua muutokseen.

”Tutkimukset osoittavat, että työelämä on isossa murroksessa ja että yritysten menestyksen kannalta tiimityö on kriittinen tekijä. Esimerkiksi Demos Helsingin ja Valtioneuvoston kanslian tekemän tutkimuksen mukaan uusi työelämä edellyttää uutta johtamiskulttuuria, vahvempaa itsensä johtamista ja tukea tälle. Tiimiäly-hanke tarjoaa selkeitä työkaluja tämän muutoksen tekemiseen”, kertoo Ilona Hiila.

Lue lisää: www.tiimialy.fi