Mehiläinen ja Vapa aloittivat vuoden vaihteessa markkinointiviestinnän kumppanuuden, jossa toimintamalli perustuu jatkuvaan reagointiin. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Mehiläisen johtavaa asemaa lapsiperheiden terveydenhuollossa tuomalla rohkeutta ja tunnetta lasten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

“Kampanjalähtöinen markkinointi ei palvele terveydenhuollon lapsiasiakkaiden tarpeita”

Mehiläisen markkinoinnin projektipäällikkö Mirella Girsin mukaan he edellyttivät uudelta kumppanilta etenkin ketteryyttä. “Kampanjakohtainen markkinointi on terveydenhuollossa kankeaa – lapsen sairastuminen tai tarpeet eivät katso aikaa ja paikkaa. Aikuisilla on usein työterveyshuolto tukena, mutta lasten kanssa vanhemmat joutuvat usein miettimään, mistä saa asiantuntevaa apua, kun siihen tulee tarvetta. Haluammekin tarjota vanhemmille oikeaa tietoa lapsen hyvinvoinnin eri tekijöistä, terveyden ja sairastamisen lisäksi”, hän kertoo.

“Uudessa yhteistyömallissa ketterä toiminta on datan ansiota”, toteaa Vapan perustajiin kuuluva Ilona Hiila. “Reagoimme toimenpiteiden saamaan vastaanottoon heti julkaisun jälkeen ja vastaamme lapsiperheiden tarpeeseen perinteisiä kampanjoita tehokkaammin.”

Hiilan mukaan yritykset ovat hiljalleen alkaneet ymmärtää, että markkinointikampanjoiden rinnalle vaaditaan jatkuvaa vuorovaikutusta. “Onnistuminen vaatii luottamusta yrityksen ja toimistokumppanin välillä, perusteellista kohderyhmä- ja liiketoimintaymmärrystä sekä panostuksen riittäviin resursseihin”, hän tiivistää. “Ketterän toimintamallin ehdoton etu on se, että myyntiä ja mielikuvaa voidaan vahvistaa jatkuvasti, perinteisten julkisuuspiikkien sijaan.”

Lapsuuden tekijät -konsepti on ensimmäinen yhteinen ulostulo

Mehiläinen haluaa tuoda nyt myös lisää rohkeutta markkinointiin. “Olemme aiemmin keskittyneet asia- ja järkipitoiseen viestiin, mutta nyt lähdemme voimakkaammin tunteella liikkeelle. Puhumme edelleen oikeasti kiinnostavista ja ajankohtaisista teemoista, emmekä karta vaikeita aiheita, joita lapsiperheissa saattaa tulla esiin”, sanoo Girs. “Samalla haluamme nostaa monipuolisesti esiin pidettyjä ja arvostettuja asiantuntijoitamme, jotka kohtaavat lapsiperheasiakkaita myös arjessa”, hän lisää.

Mehiläisen ja Vapan ensimmäinen yhteinen projekti on Lapsuuden tekijät -konsepti, joka näkyy katukuvassa parhaillaan. Konsepti yhdistää Mehiläisen palveluvalikoiman ja ymmärtää perheen tarpeet kokonaisuutena. “Lapsuus muodostuu monesta alueesta ja Mehiläisellä on avaimet terveen lapsuuden tukemiseen. Ajattelu viedään nyt kaikkeen viestintään ja markkinointiin ulkomainonnasta tempauksiin”, toteaa Hiila. “Tarinaa lapsuuden tekijöistä kertovat Mehiläisen asiantuntijat, mutta vanhemman roolissa.”