Hyvät tarinat eivät synny hetkessä, mutta niihin käytetty aika on sen arvoista. Toisin kuin mitkään muut tekstityypit, tarinat saavat ihmismielen keskittymään pitkiä aikoja.

Tarinoiden kertominen on tärkeä osa ihmisyyttä. Niiden avulla opitaan, muistetaan ja välitetään tunteita. Tarinat heijastelevat myös kulttuuria ja yhdistävät sukupolvia. Lapsuuden tarinat periytyvät, koska niihin on vahvoja tunnesiteitä. Haluamme pitää ne elossa. Jokaisella meillä on myös henkilökohtaisia tarinoita, joita toistamme yhä uudestaan, esimerkiksi tutustuessamme uusiin ihmisiin. Toistetuista tarinoista tulee vahva osa ihmisten ja brändien identiteettiä.

Van Winkles bränditarina
( Casper on sänkykauppa joka käyttää tarinoita sisältömarkkinoinnissaan)

Ihmismielelle luonnollisin tila on harhailla asiasta toiseen. Vietämme noin puolet hereilläoloajastamme fantasioissa ja päiväunissa, ollen kykenemättömiä keskittymään pitkiä aikoja yhteen asiaan. Digitalisaation aikana keskittymiskyvyn on useasti arvioitu heikentyneen entisestään. Jakamattoman huomion saaminen on yhä haasteellisempaa, paitsi jos osaa kertoa hyviä tarinoita.

 

Näyttökuva 2015-09-22 kello 12.57.18
( GoPro tarjoaa bränditarinoita merenpohjalta aallon harjalle asti.)

 

Lukuisten tutkimusten mukaan tarinat stimuloivat aivoja monipuolisemmin kuin pelkät faktat. Aivot käsittelevät tarinoita aitojen kokemusten tapaan, minkä ansiosta me myös keskitymme tarinoihin paremmin kuin muihin tekstityyppeihin. Tarinat saavat täyden huomiomme, sillä aivot luulevat tarinan tapahtumien tapahtuvan oikeasti meille. Parhaat tarinat saavat meidät toivomaan, että olisimme osa niitä.

Esimerkkejä tarinallisuudesta löytyy tietysti myös videoista. Isän ja pojan välisestä luottamuksesta, sekä maailmanluokan kiipeilijästä Kevin Jorgesonista kertova tarina on Duracellin tuotantoa.

https://www.youtube.com/watch?t=40&v=ZCcvxW7cOLo

Olennaista tarinoissa on se, että ne voidaan kertoa uudestaan ja välittää eteenpäin. Hyvä bränditarina ei pysähdy kertomaan vain yrityksestä tai sen tuotteesta, vaan se saa aikaan tunteita, jotka asiakas yhdistää yritykseen. Jos yritys itsessään ei sisällä tarpeeksi jutunjuurta, on syytä miettiä niitä hetkiä, joina asiakas ja brändi kohtaavat. Asiakkaalle merkitykselliset hetket voivat nimittäin olla niitä, joista parhaat bränditarinat kerrotaan. Kun sisältömarkkinoinnissa pystytään kertomaan tarinoita uskottavasti ja tunteisiin vetoavalla tavalla, syntyy asiakkaalle ja yritykselle merkityksellinen suhde.

Näyttökuva 2015-09-25 kello 11.10.05
Free People henkii tarinoissaan brändin boheemia tyyliä.

Sisältömarkkinoinnissa onkin syytä muistaa tarinankerronnan perussäännöt: puhu kielellä jota kuulija ymmärtää, ja eläydy kertomaasi. Hyvä tarina kertoo nimittäin aina paljon kertojasta, on sisältö sitten mitä tahansa.

Jatkuva tarinoiden kertominen asettaa tietysti haasteita sisältömarkkinoinnille, sillä tarinat vaativat aikaa ja sisältöä. Hyvät tarinat maksavat kuitenkin takaisin niihin käytetyn ajan. Tekemällä brändistä osan isompaa tarinaa, saat valtavan määrän tarinan aiheita jatkoa varten ja rakennat brändin identiteettiä.

Teksti: Eveliina Salomaa

Kuvakaappaukset vanwinkles.com, blog.freepeople.com ja gopro.com

Kuva: Christchurch city libraries  //Lisenssi CC BY 2.0