Kaikki tekevät sitä – tai ainakin luulevat tekevänsä. Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto ovat trendikkäitä termejä, mutta todellisuudessa vain harva tietää, mistä on kyse. Pyysimme kymmentä alan asiantuntijaa selittämään, mitä paljon puhuttu sisältöstrategia tarkoittaa.

 

1. Antti Isokangas, toimitusjohtaja / viestintäkonsultti (Ali Consulting): ”Sisältöstrategian juuret ovat liiketoimintastrategiassa”

”Sisältöstrategia on liiketoimintastrategiasta johdettu kokonaisvaltainen näkemys siitä, millaisia erilaisia viestejä ja sisältöjä yrityksellä tai organisaatiolla on missäkin kanavissa, kenelle ne on suunnattu, miten ne tuotetaan, ja miten niitä hallinnoidaan.”

2. Matti Lintulahti, sisältöstrategi / partneri (Kubo): ”Sisältöstrategia parantaa liiketoimintaa”

”Sisältöstrategia on tavoitteellinen suunnitelma siitä, miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin, ja miten oikeanlaisia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oman yrityksen liiketoiminnan tavoitteelliseksi parantamiseksi.”

3. Ilona Hiila, sisältöstrategi / kehitysjohtaja (Vapa Media): ”Sisältöstrategia tekee brändistä aktiivisen”

”Sisältöstrategiassa määritetään, miten yritys kohtaa asiakkaansa eri kanavilla. Sen avulla yritys ymmärtää, millainen julkaisija se on, ja miten se tuottaa tavoitteellista, bisnestä tukevaa sisältöä. Sisältöstrategia tekee brändistä aktiivisen ja kohderyhmälähtöisen toiminnan tasolla.”

Money, money, money

4. Kati Keronen, kehitysjohtaja (Differo Oy): ”Sisältöstrategia yhdistää eri mediat ja kanavat”

”Sisältöstrategia yhdistää eri mediamuodot ja kanavat luoden niiden välille selkeitä sisältöpolkuja, joita potentiaalisten asiakkaiden tai nykyisten asiakkaiden on helppo liittyä seuraamaan ja palkitsevaa seurata. Tuottajalleen nämä sisältöpolut ovat erittäin arvokkaita, sillä ne sekä yhdistävät koko organisaation sisällöntuotannon ja yhteisen tavoitteen taakse, että parantavat myynnin onnistumisprosenttia.”

5. Sami Paassola, yrittäjä (Superclick): ”Sisältöstrategia määrittelee, miten yritys auttaa tiedon tai viihteen tarpeessa olevia”

”Sisältöstrategia määrittelee, miten yritys palvelee ja auttaa tiedon tai viihteen tarpeessa olevia. Käytännössä se on suunnitelmallinen sarja sisältöjulkaisuja, jotka saavat vastaanottajan omaehtoisesti muodostamaan sydämeensä markkinoijan asiaa edistäviä johtopäätöksiä. Onnistunut sisältö aiheuttaa ihmiselle niin voimakkaita ja henkilökohtaisia tunteita, että niiden istuttaminen perinteisen tuotemainonnan keinoin olisi mahdotonta. Parhaimmillaan sisältö muokkaa vastaanottajan arvomaailmaa hänen itsensä määräämässä tahdissa.”

6. Pauliina Mäkelä, sosiaalisen median kouluttaja (Kinda): ”Hyvän sisältöstrategian myötä yleisöt saadaan sitoutettua yritykseen”

”Sisältöstrategia ohjaa yrityksen sisältömarkkinointia, jonka tarkoituksena on luoda hyviä, julkisia, reaaliaikaisia ja mobiileja verkkosisältöjä asiakkaiden avuksi ja hyödyksi sekä saada yritykselle kasvua näkyvyydessä, ansaittua julkisuutta ja parempia tuloksia. Sisältöstrategian tärkein ominaisuus on saada yleisöt sitoutettua yrityksen brändiin, rakastumaan sen sisältöön ja tekemään markkinointia sen puolesta.”

Silta

7. Margot Bloomstein, sisältöstrategi / toimitusjohtaja (Appropriate Inc.): ”Sisältö on silta brändin ja yleisön välillä”

”Sisältöstrategian määritelmä on pysynyt viimeisen viiden aikana melko samanlaisena, vaikka sisällöt ja toteuttamistekniikat ovatkin muuttuneet. Sisältöstrategia on hyödyllisen ja käytettävän sisällön tutkimista, suunnittelua, toteuttamista ja hallintaa. Sisältö rakentaa sillan brändin ja yleisön välille.”

8. Judith Denkmayr, toimitusjohtaja (Digital Affairs): ”Sisältöstrategia kertoo, miten sisällöt toimitetaan”

”Sisältöstrategia on strateginen lähestymistapa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen hyödyntämällä suunniteltua, kohderyhmälähtöistä ja näkyvää sisältöä. Se, millainen sisältö täyttää yleisön laatuvaatimukset, sekä milloin ja miten tämä sille toimitetaan, on strategian ydintä.”

9. Jarkko Kurvinen, markkinointipäällikkö (Plutoni): ”Sisältöstrategia muuntaa herätetyn huomion ja keskustelun kaupalliseksi menestykseksi”

”Sisältöstrategia on sotasuunnitelma, joka auttaa johtamaan brändiä asiakaskohtaamisten kautta. Sisältöstrategia yhdistää sisällöt ja yrityksen tai yhteisön tarkoituksen yhteiseksi tekemiseksi. Se auttaa muuntamaan ansaitsemasi huomion ja herättämäsi keskustelun kaupalliseksi menestykseksi. Vaikka sisältöstrategia on terminä tuore tulokas, löytyy viitteitä sen käytöstä pitkin historiaa niin katolisen kirkon kuin Englannin hallitsijoiden työkalupakistakin.”

10. Raino Vastamäki, tutkimusjohtaja (Adage): ”Sisältöstrategia on toimintaa”

”Strategia on neljänlaista toimintaa: tiedonhankintaa, asiakaspalvelua, kohtaamista ja uudistumista. Strategia ei siis ole johtoryhmän PowerPoint-esitys tai muistio kansiossa. Sisältöstrategian rakentaminen alkaa sen selvittämisestä, mitä asiakkaat tekevät, haluavat ja tarvitsevat. Sisältöstrategiaa voi johtaa vain tutkitulla tiedolla ja se on olemassa vain ja ainoastaan asiakkaita varten. Ajattele heitä palvelusi käyttäjinä, älä pelkkinä kuluttajina ja maksajina.”

Kuvat: Raymond Bryson, Images Money, Carl Fieldman / Flickr

 

Vapa on auttanut kymmeniä suomalaisia yrityksiä ylittämään omat liiketoiminnalliset tavoitteensa tukemalla yrityksiä menestyksekkäiden sisältöstrategioiden ja sisältömarkkinointikampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältöstrategiat ja sisältömarkkinointi ovat ydinosaamistamme, joissa molemmissa olemme kokemuksen ja intohimon myötä kehittyneet alan edelläkävijöiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme, miten voimme auttaa myös sinua työssäsi! 

NOORA WUOLANNE
CEO
+358 45 354 5833

Comments are closed.